Prima pagină / Lucruri / Business  /  75 de citate din memoriile primului Președinte al Republicii Moldova, Mircea Snegur

75 de citate din memoriile primului Președinte al Republicii Moldova, Mircea Snegur imprimare

17.01.2015  

Primul Președinte al Republicii Moldova, Mircea Snegur, își sărbătorește la 17 ianuarie cea de-a 75-a aniversare. Stiripozitive.eu îl omagiază astăzi cu 75 de citate din volumele sale de memorii, intitulate „Labirintul destinului”.

Votează: 0.0/5 (0 Voturi )

„Viața mea, afară de ceea ce mi-a hărăzit Domnul de acum încolo, se conține, comprimat evident, în cele șase volume ale memoriilor intitulate „Labirintul destinului”, scrie Președintele Mircea Snegur, precizând: „Dedic aceste memorii familiei mele dragi care mi-a fost și-mi este sprijin în toate”.

Memoriile primului Președinte al Republicii Moldova, Mircea Snegur, intitulare „Labirintul destinului”, îl au ca director-editor, redactor șef pe Dumitru Țâra și director de imagine pe Mihai Potârniche. 

„Să ne ținem de neamuri.”

„Nu mă împăcam nici cu epitetele de trădător, pe care mi le atribuiau unii pe ascuns.”

„Consideram că nu am făcut mai puțin ca alții pentru renașterea națională a neamului meu, pentru binele celorlalte etnii.”

Mircea Snegur

„Unde aș fi muncit, nicăieri nu am tras cu obrazul.”

„Departe de mine era gândul că s-au reușit prea multe.”

„Nu era vremea să ne lăudăm, era vremea să ne încurajăm, fiindcă mai avem atâtea și atâtea de făcut pentru a deveni o țară cu adevărat.”

„Situația devenea tot mai încordată (Doamne, de câte ori sunt nevoit să repet aceste cuvinte!).”

„Mereu eram copleșit de frământări.”

„Eu nu privesc lucrurile dintr-o parte, totodată mă străduiesc să fie totul bine…”

„Eu doresc să muncesc, dar și să văd roadele muncii.”

„Nu se poate să promiți, dar să nu se rezolve nimic.”

„Nu se poate să nu dormi nopțile cu gândul la soarta Republicii și a poporului, și totodată, să ai doar rolul de încurajator ideologic.”

„Greutățile, problemele cu care ne confruntăm, în ultimul timp, își au rădăcinile în adâncul vremii.”

„Anume legea să le facă la toți parte de dreptate, să ne păzească de ceartă și violență. Ea, legea, să stea la straja drepturilor noastre.”

„Azi trebuie să înțelegem că tancurile vin și de duc, trupele armate pot fi introduse și retrase, dar vom rămâne pe loc numai noi, cei de aici. Căci n-avem altă Patrie. Și nici nu dorim să o avem.”

„În situația noastră ar fi o tragedie fatală dacă vom admite ca Nistru să devină frontieră.”

„Astăzi este evident faptul că numai zestrea istorică a tensionat în republică relațiile dintre oameni.”

„… între violență și dialog, noi alegem dialogul. Între extremism politic și cultură politică noi o alegem pe ultima. Între ultimat și compromis noi alegem compromisul.”

„Moldova este o parte integrantă a politicii mondiale și unionale.”

„Noi însă suntem datori să promovăm, la etapa actuală, o politică echilibrată din toate punctele de vedere, care să ne aducă independența și suveranitatea.”

„Știința va fi solicitată de toți, iar dacă nu va fi solicitată, atunci savanții trebuie să se gândească de ce nu este solicitată, să se întrebe cât valorează rezultatele cercetărilor lor, din momentul ce producătorii nu au nevoie de ele.”

„Cât de dificil ar fi fost, am rămas întotdeauna alături de savanți.”

„Acum lucrul cel mai important este să nu cădem pradă emoțiilor, atunci când adoptăm hotărâri.”

„… pentru a depăși toate greutățile actuale este nevoie de unitatea gândurilor și acțiunilor, de disciplină a muncii, de spirit organizatoric. Fără de toate acestea, chiar și cele mai atrăgătoare programe își vor pierde pur și simplu sensul, vor fi zădarnice.”

„Să nu încercați să ne speriați, iar în stradă să nu născociți, ci să spuneți lucrurilor pe nume.”

„În primii ani de libertate, eram nu numai romantici, ci și nerăbdători. Dorem să izbutim cât mai multe lucruri utile.”
„Istoria ne oferă o șansă de a deveni adevărați stăpîni asupra avuției și bogățiilor, de a reveni la adevăratele valori naționale, de a fi un stat suveran, în care orice cetățean, fără deosebire de naționalitate, să fie liber, să se bucure în egală măsură de toate drepturile omului.”

„Ca popor am știut ce vrem și ce scopuri urmărim, am putut să tragem concluziile respective de fiece dată cînd am fost puși la încercare, devenind astfel mai înțelepți, mai cumpătați.”

„Experiența istorică ne indică calea de ieșire din impas.”

„Prin înțelegere reciprocă și interacțiune să Vă antrenați în mod activ, împreună cu întreg poporul moldovenesc, la edificarea casei noastre comune - Republica Moldova, pentru a asigura generațiilor de azi și celor de mîine drepturi și condiții adecvate ce le-ar permite să muncească și să trăiască cu demnitate în această casă a păcii și a fericirii.”

„Sute de ani n-am fost poporul care a plecat capul să nu-l taie sabia.”

„Nu avem dreptul la liniște, pînă nu vom pune casele noastre și țara noastră la cale.”

„E o misiune sfîntă, pentru fiecare din noi, să ne ridicăm o țară mîndră, pașnică și prietenoasă.”

„Rog ca, să ne înțelegem, și tot poporul să înțeleagă că noi nu știm o altă țară, știm această țară care se numește Moldova, și Nistru nu are un mal, Nistru are două maluri, și rog acest lucru să-l ținem în inimile noastre...”

„Putem afirma, la modul general, că, datorită bazei puse în primii ani de independenţă, Republica Moldova nu duce lipsă de cadre profesioniste de poliţie.”

„Nouă ne-a fost mai greu.”

„Din fericire, deputaţii nu au căzut pradă acelor izbucniri răutăcioase.”

„Din acea zi, Republica Moldova a devenit stat cu acte în regulă, cum se spune.”

„Istoria nu admite implicări necugetate în mersul ei.”

„Dea Domnul să fie aşa!”

„Autoritatea judecătorească se înscrie tot mai activ în viaţa socială a statului nostru.”

„Exprimându-mi convingerea că justiţia va deveni cu adevărat forţa a treia în stat, i-am asigurat pe judecători de întreaga susţinere în activitatea lor.”

„Onorată asistenţă, trebuie să recunoaştem cu toată sinceritatea că societatea noastră mai este bolnavă.”

„Aşadar, neplanificat („pe nevrute” – în interpretare trifăneşteană) a ieşit o întâlnire nu doar utilă, ci şi una de suflet, care pentru mine a însemnat şi un omenesc rămas-bun cu puterea a treia în stat, pe care, după cum spuneam, am susţinut-o mereu.”

„Să fiu înţeles corect. Departe de mine gândul de a fi mulţumit de rezultatele politicii în ansamblu a conducerii statului în perioada 1989-1990, şi mai ales în primii ani de independenţă.”

„Şi totuşi, trebuie să facem o distincţie clară între politica cu adevărat naţională, înfăptuită pas cu pas în anii de restrişte pentru Republica Moldova, şi zarva xenofobă şi exclusivistă, care încerca să canalizeze energia socială într-o albie nihilistă şi sterilă.”

„Dragi  prieteni […], ziua de naştere a marelui Eminescu este prilej pentru alte meditări.”

Meritele actorilor şi regizorilor de cinema au fost înalt apreciate şi prin acordarea distincţiilor de stat.”

„Prietenia cu Nicolae Sulac m-a apropiat mult de cântecul popular.”

„Una din formele de popularizare a folclorului şi de scoatere din anonimat a tinerilor interpreţi de muzică populară au fost şi rămân festivalurile de talie republicană, zonală şi raională.”

„Faima muzicii corale din Moldova a fost şi rămâne Capela Corală Academică „Doina”.”

„Am fost în contact permanent şi cu interpreţii altor genuri de muzică, susţinându-i şi apreciindu-le măiestria.”

„Am subliniat, încă o dată, necesitatea mobilizării întregii ţări la crearea muzeului care urma să devină o carte de vizită a Republicii Moldova. […] Astfel, am tot fost preocupat de edificarea Muzeului Satului – chiar până şi „pe ultima sută de metri” de aflare la cârma statului.”

„Ajunge să tot admirăm numai realizările altor ţări!”

„O altă problemă cu care se confruntă în prezent învăţământul o constituie exodul de cadre. Cauzele sunt multiple şi dumneavoastră le cunoaşteţi.”

„Întâlnirea noastră are loc în preajma luminoasei sărbători a Independenţei, precum şi a încă unei sărbători naţionale, scumpă nouă tuturor – Limba Noastră.”

„Să credem cu toţii în viitorul ţării noastre şi să conlucrăm la edificarea lui.”

„Lipsa de cunoştinţe este soră cu sărăcia şi, dimpotrivă, bogăţia de cunoştinţe este soră cu bunăstarea materială.”

„Nu aş dori să plictisesc cititorul cu descrierea relaţiilor mele cu Universitatea Agrară din Moldova. Dar sper să fiu înţeles şi eu: de acolo mă trag ca specialist şi savant în agricultură.”

„Departe de mine gândul că pe parcursul mandatului mi-au reuşit toate acţiunile de susţinere a tineretului. Una pot să spun: ele au fost întreprinse sincer, fără pic de populism. Într-adevăr ţineam mult la generaţia tânără.”

„În anii de preşedinţie, sportul l-am susţinut pe toate direcţiile şi prin toate metodele.”
„Îmi păstrez viu în memorie entuziasmul cu care au votat deputații, în unanimitate.”

„Am trimis omenirii primul semnal despre dorința de a fi în rând cu lumea.”

„Fără doar și poate, sprijinul fraților este și va fi înalt apreciat, căci în orice acțiune, îndreptată spre obținerea independenței, am simțit vibrând sufletele Dumneavoastră.”

„Nu voi greși susținând că fiecare dintre noi, în clipele supreme, când trebuie să luăm decizii epocale, a avut două inimi.”

„Proclamarea independenței Republicii Moldova încheie o epocă zbuciumată din istoria sa și deschide o perioadă nouă pentru moldoveni și pentru românii de pretutindeni.”

„Norocul nu trebuie căutat. El se află în mâinile noastre. Norocul nostru e țara în care ne-am născut. E poporul care ne-a crescut. E casa în care trăim. E vremea când mai putem salva Moldova.”

„Esențialul este ca evoluția noastră să se afle permanent în concordanță cu direcția pe care ne-o cer tradițiile de viață, ca să nu mai rătăcim prin labirinturi ideologice în căutarea norocului.”

„Acum când ne cunoaștem trecutul nostru, trebuie să le cântărim bine pe toate și să tragem concluzii pentru a ne făuri o soartă mai bună.”

„Vreau să cred că oamenii de cultură sunt de aceeași parte a baricadei cu mine, căci am convingerea că nu putem separa credința de cultură sănătoasă și viabilă nu poate fi creată în afara credinței.”

„În marea bătălie pentru renaștere națională astăzi linia frontului trece prin învățământ.”

„Istoria a fost și este vitregă cu noi.”

„Dacă, printre marile preocupări ale existenței noastre, mai regăsim și grija pentru triumful adevărului istoric, înseamnă că nu ne-am pierdut ca popor, că nu ni s-a stins dragostea de neam, că nu ne-am desprins de rădăcinile strămoșești.”

„Dacă toată lumea va rămâne încăierată în confruntări politice, pericolul poate deveni fatal.”

„E timpul să fim stăpîni în toate la noi acasă.”

EEF         

Portalul Stiripozitive.eu a fost creat de „URMA ta” la 1 martie 2012 cu sprijinul Fundaţiei Est-Europene.

Conținutul portalului www.stiripozitive.eu este creat de „URMA ta” cu suportul oferit de Fundaţia Est-Europeană și finanțat de Suedia. Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă neapărat punctul de vedere al Fundației Est-Europene sau al Suediei.

• • • 

Preluarea textelor care aparțin www.stiripozitive.eu poate fi făcută doar cu acordul scris și cu indicarea sursei și linkul activ la subiectul preluat din www.stiripozitive.eu.