Prima pagină / Lucruri / Societate  /  „ACASă” e proiectul de dezvoltare durabilă a comunității, implementat de AO „VICON”

„ACASă” e proiectul de dezvoltare durabilă a comunității, implementat de AO „VICON” imprimare

25.08.2020  

Un nou proiect finanțat cu suportul Fundației Est-Europene este „ACASă”, implementat de Asociația Obștească „VICON” din s. Sălcuța, r. Căușeni. Principala misiune a asociației este să contribuie la dezvoltarea durabilă a comunității pentru creșterea calității vieții membrilor comunității, în general, și a copiilor, în special.

Asociația Obștească „VICON” are o experiență de peste 15 ani în sectorul asociativ și implementează programe și tehnologii inovatoare în domeniul educației civice a tinerilor. Asociația îți desfășoară activitatea în domenii precum: educație, educație non-formală, educație STEM, promovarea drepturilor omului, angajament civic și implicări active, dezvoltare durabilă, protejarea mediului și educație ecologică.

Asociația Obștească „VICON” a beneficiat de granturi, în vederea implementării unor proiecte educaționale și comunitare, din partea diferitor fundații din Republica Moldova:

-          Fundația SOROS-Moldova; 

-          Fundația Est-Europeană;

-          Fundația Terre des hommes Moldova;

-          Institutul pentru Inițiative Rurale.

Granturile obținute pentru realizarea diferitelor proiecte educaționale și comunitare au permis să stabilim bune relații de parteneriat cu diferite organizații și să beneficiem de suportul lor în dezvoltarea comunității.

Ideea creării acestui proiect a apărut ca urmare a dezvoltării proiectului de capacitare a ONG-urilor locale active și creare a Consiliilor Raionale de Participare, proiect de care a beneficiat și raionul Căușeni, cu suportul echipei de mentori de la Fundația Est-Europeană, iar AO „VICON” este membrul acestui consiliu încă de la fondare. Noi am înțeles că participarea cetățenilor la ședințele Consiliului Raional este benefică nu doar pentru cetățenii însuși, dar și pentru Administrația Publică Locală, pentru că îi responsabilizează și creează premise să respecte legislația privind transparența procesului decizional și consultarea populației.

Cunoștințele acumulate pe parcursul sesiunilor de instruire în domeniul participării, organizate de Fundația Est-Europeană, și în timpul altor cursuri de formare în domeniul participării copiilor, realizate de Centrul pentru Informare și Documentare privind Drepturile Copilului, în domeniul bugetării participative, coordonate de Promo-Lex, au constituit baza pentru documentarea problemei. Era ceva nou pentru noi, deoarece mai mult ne-am axat până atunci pe proiectele educaționale. Dar totuși era o provocare, la care noi am răspuns cu un proiect intitulat „ACASă – Academia Cetățenilor Activi din Sălcuța”.

Deoarece tinerii nu participă la procesul decizional privind gestionarea resurselor bugetare și nu se implică în activități de dezvoltare comunitară, proiectul „ACASă” are drept scop creșterea nivelului de participare a tinerilor (15-35 ani) din s. Sălcuța, r. Căușeni.

Prin mobilizarea acestora la soluționarea problemelor locale, aplicând instruirea, informarea și implicarea, vom crea condiții de autoapreciere și autoafirmare a tinerilor ACASă, în localitatea sa. Proiectul va contribui la activizarea tinerilor în soluționarea diferitor probleme comunitare, iar finalitatea acestuia va consta în crearea unui Consiliu Consultativ al Tinerilor pe lângă primărie, care va dezvolta și implementa campanii de advocacy în comunitate, va aduce un impact multiplu: pe de o parte, tinerii vor învăța că democrația înseamnă participare, că fiecare poate și trebuie să se implice, că fiecare poate să-și facă auzită intenția, că tinerii tot pot să fie ascultați și auziți, iar decizia fiecăruia contează, pe de altă parte, în etapa de implementare a bugetării participative, tinerii vor soluționa probleme ale altor grupuri vulnerabile din localitate: persoane în etate, persoane cu dizabilități, tinerii din grupul de risc, etc.

La baza proiectului a stat necesitatea de a soluționa problemele sociale ale comunității, pentru că prin participarea tinerilor la procesul decizional se previne și combate discriminarea tinerilor ca grup social, mai ales că la toate etapele proiectului se va urmări incluziunea tinerilor din familii social-vulnerabile, tineri în situație de risc și în conflict cu legea, care sunt în diferite situații dificile etc.

Ca și orice început, mai ales necunoscut, eram priviți de unele persoane cam sceptic, de altele cu entuziasm. Ne bucurăm că am fost susținuți de la început de către Administrația Publică Locală și de către tinerii din liceu. Tinerii care s-au implicat din start în identificarea necesităților au rămas conectați la rețeaua de tineri activi, au devenit consilieri tineri în cadrul Consiliului Local al Tinerilor și participă la acțiuni de mobilizare și voluntariat.

Încă de la lansarea proiectului, una din provocările acestuia este mobilitatea tinerilor. Tinerii devin studenți și pleacă la studii sau absolvesc gimnaziul și pleacă peste hotare la părinți, la muncă și grupul de tineri consilieri are o dinamică instabilă. Grupul revine la etapa de creare și consolidare a echipei de fiecare dată când se reorganizează.

De proiect beneficiază în mod direct 30 de tineri din s. Sălcuța, indirect – 45 de tineri din Sălcuța și 40 de tineri din grupurile de inițiativă din satele vecine: Taraclia și Cârnățenii Noi.

Suportul financiar al Fundației Est-Europene oferit din resursele acordate de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare și Suedia este foarte important nu doar pentru stimularea participării tinerilor la procesul decizional, dar și la dezvoltarea localității.

Grantul este oferit în tranșe trimestriale, în baza rapoartelor narative, analitice și a prognozelor lunare, conform unui contract de grant încheiat între AO „VICON” și Fundația Est-Europeană.

Cu acesta am acoperit cheltuielile pentru activitățile de instruire, materialele promoționale, asigurarea materialelor necesare pentru realizarea studiului necesităților tinerilor din localitate. Mai avem planificate 2 vizite de studiu, dar, din cauza situației epidemiologice, desfășurarea lor este incertă.


Acest proiect este implementat cu suportul Fundației Est-Europene în parteneriat cu Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare”, din resursele acordate de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și Suedia.  

 

Text: Liliana Bacal, asistent de proiect

EEF         

Portalul Stiripozitive.eu a fost creat de „URMA ta” la 1 martie 2012 cu sprijinul Fundaţiei Est-Europene.

Conținutul portalului www.stiripozitive.eu este creat de „URMA ta” cu suportul oferit de Fundaţia Est-Europeană și finanțat de Suedia. Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă neapărat punctul de vedere al Fundației Est-Europene sau al Suediei.

• • • 

Preluarea textelor care aparțin www.stiripozitive.eu poate fi făcută doar cu acordul scris și cu indicarea sursei și linkul activ la subiectul preluat din www.stiripozitive.eu.