Prima pagină / Oameni / Societate  /  Concursul de fotografie „Locuri de muncă pentru Europa - Europa pentru locuri de muncă”

Concursul de fotografie „Locuri de muncă pentru Europa - Europa pentru locuri de muncă” imprimare

15.05.2014   PES GROUP

Concursul de fotografie „Locuri de muncă pentru Europa - Europa pentru locuri de muncă” este o inițiativă lansată cu ocazia alegerilor europene, atunci când cetățenii Europei se pregătesc pentru a determina, prin votul lor, cine poate oferi cele mai bune răspunsuri la nivel european la întrebările cruciale în materie de locuri de muncă și ocuparea forței de muncă.

Votează: 5.0/5 (1 Vot )

1

„Locuri de muncă pentru Europa Europa pentru locuri de muncă” - concurs de fotografie pentru rezidenții Uniunii Europene.

Regulament  

1.1 Pot participa la concurs numai persoanele în vârstă de peste 18 ani, rezidente pe teritoriul unuia din cele 28 de state membre ale Uniunii Europene.  

1.2 Participarea la concurs implică acceptarea prezentului regulament.  

1.3 Fotografiile trebuie depuse între 17 martie 2014 şi 30 iunie 2014, pe site-ul Grupului PSE din cadrul Comitetului Regiunilor, la adresa www.pes.cor.europa.eu 

 

1.4 Concursul este rezervat fotografilor amatori. Vor fi eliminaţi automat din concurs fotografii profesionişti, precum şi orice persoană care lucrează în domeniul fotografiei. Organizatorul concursului va putea solicita în orice moment transmiterea de către participanţi a unei declarații pe propria răspundere prin care să ateste faptul că nu sunt angajați sau auto- angajați ca fotografi profesioniști.  

1.5 Personalul Comitetului Regiunilor al Uniunii Europene nu poate participa la concurs.  

1.6 Participanţii la concurs acceptă ca datele cu caracter personal necesare înscrierii să fie transmise Grupului Partidului Socialist European (Grupul PSE). Toate informaţiile cu caracter personal vor fi utilizate de Grupul PSE în conformitate cu politica acestuia de protecţie a datelor cu caracter personal – Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European şi al Consiliului privind protecţia persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.  

− Verificarea datelor va fi efectuată de către Secretariatul Grupului PSE, Comitetul Regiunilor, rue Belliard 101, 1040 Bruxelles. − Participanţii acceptă ca următoarele date cu caracter personal să fie colectate, prelucrate, stocate şi utilizate în scopul organizării şi administrării concursului de fotografie: numele, vârsta, adresa personală, numărul de telefon şi adresa de e-mail. − Datele vor fi păstrate timp de un an. − Participanţii au dreptul să recurgă în orice moment la Autoritatea Europeană pentru Protecţia Datelor (www.edps.europa.eu) sau să intre în legătură cu persoana de contact la adresa de e-mail: data.protection@cor.europa.eu − Participanţii au dreptul să acceseze, să examineze, să rectifice sau să elimine datele cu caracter personal deţinute de Grupul PSE, trimiţând un e-mail la adresa: pes−group@cor.europa.eu.

2

2.1 Participarea la concurs se face prin încărcarea unei fotografii pe site-ul internet: www.pes.cor.europa.eu („site internet”) şi completarea formularului de participare online, urmând cu atenţie instrucţiunile oferite pe ecran.  

2.2 În cazul în care apare o problemă tehnică la încărcarea fotografiei, se poate semnala acest lucru la adresa de e-mail: PES-photo@cor.europa.eu.  

2.3 Tema concursului este „Locuri de muncă pentru Europa, Europa pentru locuri de muncă”. Fotografia introdusă în concurs va trebui să se încadreze în această temă. Pentru a-i ajuta pe participanți, li s-a pus la dispoziție o sursă de inspirație, în limba engleză, pe site-ul internet al concursului, la adresa bit.ly/jobs4eu.  

3

3.1 Fotografiile vor fi evaluate de un juriu selecţionat de Grupul PSE, format din membri ai Grupului PSE şi din profesionişti din domeniul vizual.  

3.2 La încheierea perioadei de trimitere a fotografiilor şi înainte ca juriul să se întrunească, Secretariatul Grupului PSE va organiza o procedură de preselecţie, pe baza principiului respectării temei concursului.  

3.3 Până la 31 octombrie 2014, vor fi selectaţi 3 câştigători, ale căror nume vor fi anunţate. Câştigătorii vor fi informaţi prin e-mail sau prin telefon. În cazul în care un câştigător nu răspunde în termen de 15 zile de la trimiterea primului e-mail, premiul său va fi acordat unui alt participant.  

3.4 Pe lângă cei 3 câştigători selectaţi de juriu, pe pagina de facebook a Grupului PSE al Comitetului Regiunilor (http://www.facebook.com/pesgroupcor) va fi organizat în cursul lunii septembrie un vot prin care va fi desemnat câştigătorul unui premiu al publicului.  

3.5 Orice fraudă sau tentativă de fraudă ca, de exemplu, cumpărarea de „likes” pe internet va atrage după sine excluderea automată a participării respective de la votul publicului. Participantul respectiv va putea totuși să concureze în continuare pentru votul juriului acestui concurs.   

3.6 Selecţia şi premierea câştigătorilor vor avea loc după cum urmează:  

3.6.1 Premiul I: o călătorie de 3 zile la Bruxelles, pentru 2 persoane, pentru a lua parte la ceremonia de decernare a premiilor (cu cazare într-un hotel ales de Comitetul Regiunilor), precum şi material fotografic/electronic în valoare de maximum 2 000 EUR.  

3.6.2 Premiul II: o călătorie de 3 zile la Bruxelles, pentru 2 persoane, pentru a lua parte la ceremonia de decernare a premiilor (cu cazare într-un hotel ales de Comitetul Regiunilor), precum şi material fotografic/electronic în valoare de maximum 1 500 EUR.  

3.6.3 Premiul III: o călătorie de 3 zile la Bruxelles, pentru 2 persoane, pentru a lua parte la ceremonia de decernare a premiilor (cu cazare într-un hotel ales de Comitetul Regiunilor), precum şi material fotografic/electronic în valoare de maximum 500 EUR.  

3.6.4 Premiul publicului: o călătorie de 3 zile la Bruxelles, pentru 2 persoane, pentru a lua parte la ceremonia de decernare a premiilor (cu cazare într-un hotel ales de Comitetul Regiunilor), precum şi material fotografic/electronic în valoare de maximum 500 EUR.  

3.7 Decizia Grupului PSE va avea caracter definitiv şi irevocabil.

4 

4.1 Grupul PSE îşi rezervă dreptul de a descalifica şi de a retrage din concurs orice fotografie care nu respectă cerinţele de mai jos, chiar şi după ce fotografia respectivă a fost încărcată pe site-ul internet. Candidatul va trebui să garanteze respectarea următoarelor condiţii în ceea ce priveşte fotografia prezentată:  

4.1.1 Candidatul este unicul proprietar şi autor al fotografiei.  

4.1.2 Candidatul are dreptul de a face publică fotografia la acest concurs.  

4.1.3 Fotografia nu are conţinut ilegal, ameninţător, care incită la ură, fals, înşelător, abuziv, inoportun, defăimător, vulgar, obscen, scandalos, provocator, pornografic sau blasfemator.  

4.1.4 Fotografia nu conţine niciun element care ar putea constitui sau încuraja o conduită care ar fi considerată drept infracţiune, acte care ar antrena răspunderea civilă sau care ar încălca legea.  

4.1.5 Fotografia nu contravine legislaţiei privind drepturile de autor, mărcile comerciale, drepturile contractuale sau alte drepturi de proprietate intelectuală ale unei terţe persoane sau entităţi şi nici nu încalcă dreptul persoanei la viaţă privată sau la publicitate; de asemenea,fotografia nu trebuie să conţină:  

4.1.5.1 mărci comerciale care aparţin unui terţ;  

4.1.5.2 materiale protejate prin drepturi de autor deţinute de un terţ;  

4.1.5.3 nume, reprezentări sau alte caracteristici care permit identificarea unor celebrităţi sau a unor personalităţi publice, în viaţă sau decedate;  

4.1.5.4 o fotografie pentru realizarea căreia candidatul a cumpărat sau şi-a procurat dreptul de a utiliza o bancă de imagini;  

4.2 Candidaţii se angajează să acopere integral toate cheltuielile legate de plata drepturilor de autor, onorarii şi alte cheltuieli care ar putea fi datorate cuiva şi pe care Grupul PSE ar trebui să le achite în urma încălcării de către candidat a uneia din normele de mai sus.  

4.3 Candidaţii confirmă că au acordul tuturor persoanelor care apar în fotografiile participante la concurs de a fi prezentate în ipostaza respectivă și că au luat la cunoștință care instituție și grup politic organizează concursul. Eventualele costume, accesorii sau alte materiale utilizate trebuie să fi fost închiriate sau împrumutate cu acordul proprietarului şi cu orice alte acorduri necesare. De asemenea, candidații sunt de acord cu modalitățile stabilite la punctul 5.2 din prezentul regulament.  

5

5.1 Grupul PSE recunoaşte drepturilor de autor ale fiecărui candidat asupra fotografiilor prezentate.  

5.2 Candidaţii acceptă ca fotografiile prezentate la concurs să poată fi utilizate de Grupul PSE în cadrul oricărei manifestări organizate de acesta. Prin înscrierea la concurs, candidaţii acordă Grupului PSE dreptul de a utiliza fotografiile prezentate la concurs în cadrul activităţilor sale și sub formă de publicații precum site-ul său internet, orice tip de publicație tipărită și sub formă de expoziție deschisă publicului.  

6

6. Toate fotografiile utilizate de Grupul PSE vor trebui să poarte o menţiune privind sursa. Absenţa acestei menţiuni nu va fi considerată o încălcare de drepturi, atâta timp cât Grupul PSE va face demersurile necesare pentru a rectifica situaţia, într-un interval de timp rezonabil de la data la care i s-a notificat această absenţă.  

7

7. Participanţii recunosc că le revine responsabilitatea de a-şi proteja fotografiile de orice utilizare improprie a imaginii de către un terţ, protecţie care poate consta, de exemplu, dar nu în mod exclusiv, în inserţia unui filigran. Grupul PSE şi partenerii acestuia care participă la organizarea manifestării îşi declină responsabilitatea faţă de orice eventuală utilizare improprie a imaginilor.  

8

8. Grupul PSE nu este răspunzător pentru eventualele informaţii incorecte, imprecise sau incomplete, cauzate fie de utilizatorii site-ului, fie de echipamentele sau programele utilizate în cursul organizării şi desfăşurării concursului; de asemenea, Grupul PSE nu este răspunzător pentru nicio eventuală defecţiune de hardware sau software, pentru întreruperea conexiunii la reţea, pentru transmisiuni IT trunchiate sau orice altă problemă tehnică legată de desfăşurarea concursului. Grupul PSE nu este răspunzător pentru nicio greşeală, omisiune, deteriorare, întrerupere, ştergere, defecţiune, întârziere în funcţionare sau transmitere, nefuncţionarea liniei de comunicare şi nici pentru furtul, distrugerea, accesarea neautorizată sau degradarea fotografiilor. Grupul PSE nu este răspunzător pentru nicio problemă sau disfuncţie de ordin tehnic a liniei sau reţelei telefonice, a reţelei internet, a serverelor, a echipamentului informatic, a software-ului şi nici pentru eşecurile de transmitere prin e-mail a mesajelor adresate Grupului PSE cauzate de probleme tehnice, erori umane, de congestionare a reţelei sau a site-ului internet sau de o combinaţie a acestor factori; de asemenea, Grupul nu poartă răspunderea niciunei probleme de funcţionare a calculatorului vreunui candidat sau al unei alte persoane implicate în participarea la concurs sau la încărcarea lucrărilor prezentate. Grupul PSE nu este răspunzător în cazul în care o fotografie a unui participant nu poate fi văzută sau nu poate participa la concurs după cum a fost prevăzut, inclusiv din cauza infectării cu un virus, bug informatic ori din cauza modificării sau a intervenţiei neautorizate, a fraudei sau a unei defecţiuni tehnice.  

5

9. Grupul PSE şi membrii acestuia, partenerii asociaţi la acest eveniment sau funcţionarii, directorii, angajaţii săi implicaţi nu pot fi făcuţi în niciun caz răspunzători de eventualele pagube sau pierderi de orice natură, inclusiv pagube directe, indirecte, accesorii şi de daune−interese, inclusiv speciale sau punitive, decurgând din accesarea şi utilizarea site-ului internet de către un participant şi din participarea lui la concurs. Fără a limita caracterul general al celor de mai sus, conţinutul general al site-ului internet este furnizat „ca atare”, fără niciun fel de garanţie, fie ea expresă sau tacită, inclusiv, dar fără să se limiteze la acestea, garanţiile implicite de calitate comercială sau legate de capacitatea de utilizare sau respectare a legii.  

10. Candidaţii acceptă să participe la acţiunile de publicitate asociate acestui concurs şi ca numele şi imaginea lor să fie utilizate în scopuri publicitare sau promoţionale, fără a fi remuneraţi.  

IMPORTANT  

11.1 Toate imaginile încărcate pe site-ul internet trebuie să fie în format JPEG, iar dimensiunea lor trebuie să fie de maximum 1200 px pe latura cea mai lungă  

11.2 Participanţii trebuie să păstreze o copie a imaginilor în formatul original. Toţi participanţii trebuie să fie în măsură să prezinte imagini de înaltă rezoluţie. Imaginile originale trebuie să aibă o rezoluţie suficientă pentru imprimarea de calitate fotografică în format 50 x 70 cm.  

12. Câştigătorii nu vor avea posibilitatea să opteze pentru premii în bani.  

13. Numele câştigătorilor vor fi făcute publice atât pe site-ul internet, cât şi în publicaţiile Grupului PSE.  

Direct line: +32 (0) 2 282 22 37

PES-group@cor.europa.eu


EEF         

Portalul Stiripozitive.eu a fost creat de „URMA ta” la 1 martie 2012 cu sprijinul Fundaţiei Est-Europene.

Conținutul portalului www.stiripozitive.eu este creat de „URMA ta” cu suportul oferit de Fundaţia Est-Europeană și finanțat de Suedia. Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă neapărat punctul de vedere al Fundației Est-Europene sau al Suediei.

• • • 

Preluarea textelor care aparțin www.stiripozitive.eu poate fi făcută doar cu acordul scris și cu indicarea sursei și linkul activ la subiectul preluat din www.stiripozitive.eu.