print
Anunț privind organizarea și desfășurarea concursului de selectare a unor prestatori de servicii logistice pentru organizarea unei conferințe finale în cadrul Proiectului „Women 4 Leadership”
10.02.2020
84

Compania selectată pentru oferirea de servicii de alimentare și locație aferente organizării unei conferințe finale a Proiectului „Women 4 Leadership”, pe data de 14 martie, 2020 va trebui să ofere următoarele servicii, conform tabelului de mai jos. Solicităm să folosiți acest tabel pentru propunerea financiară, expediată prin e-mail:

Calculele detaliate:

Tipul serviciului

Preț per unitate

Preț total

Arenda sală pentru conferință cu capacitatea 75 persoane (o zi, inclusiv flip chart, proiector, microfon, etc.)

 

 

Alimentare prânz (o zi pentru 75 persoane)

 

 

Pauză de cafea (2 pauze pentru 75 persoane)

 

 

Apă în sala de conferință

 

 

 

Compania selectată va presta serviciile specificate pe data de 14 martie 2020, respectând obligațiunile contractuale.

Compania selectată va activa în strânsă colaborare cu persoana delegată din partea Asociației „Institutum Virtutes Civilis” pentru coordonarea activităților logistice în procesul de prestare a serviciilor.

Criterii de selecție:

• disponibilitatea spațiului pentru organizarea instruirilor;

• oferta de preț (unde se va ține cont de raportul preț - calitate);

• experiență în domeniu.

Pentru ca ofertele să fie examinate, acestea vor include în mod obligatoriu oferta financiară care va fi întocmită conform modelului din anunț.

Termenul limită de depunere a ofertelor este: 17 februarie 2020, ora 17:00.

Ofertele vor fi transmise doar la adresa de e-mail: info.aoivc@gmail.com cu titlul mesajului „Concurs servicii logistice_W4L”.

Pentru întrebări de clarificare, rugăm să ne contactați la numărul de tel: 022 27 25 00 sau la adresa de e-mail de mai sus.

Doar prestatorul selectat va fi contactat.

Tel +373 22 234 692
Fax
Copyright © 2020 Stiripozitive.eu | URMA ta. Toate drepturile rezervate.