22.2 C
Chișinău
miercuri, iulie 24, 2024

Termeni de referință pentru poziția de expert (ă) în comunicare și vizibilitate în cadrul proiectului „Parteneriate pentru liderismul femeilor și bună guvernare”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Friedrich-Ebert-Stiftung Moldova și AO „Institutum Virtutis Civilis” (IVC)

Locație:Chișinău, Republica Moldova
Termen limită de depunere a dosarului de aplicare:10 august 2021
Data de începere16 august 2021
Perioada de realizare a responsabilităților:Aproximativ 200 zile lucrătoare în perioada august2021 – 30 martie 2024

Context

Friedrich-Ebert-Stiftung Moldova împreună cu AO „Institutum Virtutes Civilis” (IVC) au inițiat implementarea proiectului „Parteneriate pentru liderismul femeilor și bună guvernare”,finanțat de Uniunea Europeană, care are drept obiectiv general de a contribui la consolidarea capacităților actorilor societății civile din Republica Moldova pentru a spori implicarea lor în procesele de guvernare și schimbarea în bine a comunităților din care fac parte.

Pentru atingerea obiectivului general, proiectul are stabilite următoarele obiective specifice:

 • Abilitarea și sporirea capacităților organizațiilor societății civile (OSC), organizațiilor comunitare (OC) și a Grupurilor de Acțiune Locală (GAL) pentru a influența procesele de elaborare a politicilor locale și naționale prin dezvoltarea și monitorizarea procesului de implementare a politicilor publice; promovarea conceptului de bugetare participativă, transparență la nivel administrativ, referitor inclusiv la procedurile de achiziții publice și promovarea politicilor publice sensibile la aspectele de gen;
 • Dezvoltarea capacităților factorilor decizionali de la toate nivelurile pentru a elabora și implementa politici publice, inclusiv politici sensibile la aspectele de gen și pentru a coopera productiv cu OSC, OC și GAL, în scopul asigurării unui proces participativ și incluziv de elaborare a politicilor publice;
 • Sporirea capacităților femeilor și fetelor în vederea participării la procesele de luare a deciziilor;
 • Creșterea gradului de conștientizare a publicului privind rolul femeilor în procesele de bună guvernare și importanța asigurării oportunităților egale pentru participarea femeilor în procesele sociale, economice și politice.

Activitățile din cadrul proiectului vor include: activități de dezvoltare a capacităților pentru femei, OSC și OC (ateliere de lucru, sesiuni de instruire, conferințe, mese rotunde, activități de sub-grantare și mentorat, platforme pentru rețelele de alumni); activități de elaborare și monitorizare a politicilor publice, advocacy; procese participative de luare a deciziilor, precum și activități de sporire a gradului de conștientizare publică privind rolul femeilor în procesele de bună guvernare și importanța asigurării oportunităților egale pentru participarea femeilor în procesele sociale, economice și politice.

Obiectivul de bază a serviciilor de consultanță: Asigurarea activităților de comunicare,promovare și vizibilitate a proiectului la fiecare etapă de implementare, în corespundere cu cerințele UE cu privire la vizibilitate și comunicare[1].

Responsabilități de bază:

 • Planificarea, gestionarea sistematică a activităților de comunicare din proiect în scopul informării grupurilor țintă și beneficiarilor finali ai proiectului despre activitățile proiectului și asigurării unui nivel optim de vizibilitate a proiectului;
 • Dezvoltarea, elaborarea și implementarea instrumentelor și materialelor de comunicare a proiectului;
 • Dezvoltarea parteneriatelor media și asigurarea unui proces consistent de informare a organizațiilor media locale și naționale;
 • Dezvoltarea unei baze de date a actorilor relevanți din domeniul media și a comunicării; asigurarea unui proces consistent și eficient de comunicare cu aceștia pe parcursul perioadei de implementare a proiectului;
 • Coordonarea procesului de cooperare și colaborare cu potențiali prestatori de servicii în domeniul comunicării;
 • Gestionarea imaginii și reflectării activităților proiectului în aparițiile media;
 • Asigurarea unui proces sistematic și eficient de comunicare a proiectului prin intermediul rețelelor de socializare;
 • Administrarea paginii web și a rețelelor de socializare a proiectului;
 • Contribuții la organizarea evenimentelor din proiect;
 • Asigurarea respectării cerințelor UE cu privire la comunicare și vizibilitate în toate materialele elaborate și diseminate în cadrul/cu suportul proiectului.

Activități specifice ale expertului/ei pe comunicare și vizibilitate: Activitățile propuse în proiect vor include, dar nu se vor limita la:

 • Elaborarea conceptului și a planului de comunicare și vizibilitate a proiectului și actualizarea lor periodică, în corespundere cu cerințele UE cu privire la regulile de comunicare;
 • Elaborarea invitațiilor pentru mass media de participare la evenimentele proiectului, precum și a comunicatelor de presă despre activitățile realizate în cadru proiectului;
 • Elaborarea design-ului produselor de comunicare în consultare cu realizatorii proiectului – Friedrich-Ebert-Stiftung Moldova și AO „Institutum Virtutes Civilis”;
 • Asigurarea mediatizării evenimentelor organizate în cadrul proiectului prin elaborarea comunicatelor de presă, fotografii, relatări de la eveniment, interviuri cu participanții la eveniment, plasări de informații pe retelele sociale despre eveniment. Sunt planificate cel puțin 70 evenimente;
 • Elaborarea regulilor de comunicare pentru organizațiile societății civile care vor beneficia de granturi în cadrul proiectului „Parteneriate pentru liderismul femeilor și bună guvernare”;
 • Realizarea unei sesiuni de instruire pe reguli de comunicare și vizibilitate pentru OSC beneficiare de granturi;
 • Monitorizarea, împreună cu coordonatorul proiectului, a procesului de elaborare de către compania selectată de proiect, a conceptului emisiunilor TV și radio care vor prezenta inițiative de succes implementate în comunități conduse de femei, servicii inovatoare dezvoltate de femei primare, femei active în diverse domenii. Supravegherea implementării emisiunilor TV și radio;
 • Asigurarea activităților de comunicare și vizibilitate în cadrul celor două târguri ale organizațiilor societății civile, care vor fi organizate pe durata proiectului;  
 • Pregătirea stand-ului proiectului cu produse de comunicare și vizibilitate pentru evenimentul „Ziua Europei” (3 evenimente);
 • Elaborarea materialelor media despre rapoartele Auditului de gen a politicilor publice locale;
 • Oferirea asistenței în elaborarea planului pentru realizarea celor 11 activități de advocacy;
 • Reflectarea activităților grupurilor de lucru pentru elaborarea și implementarea planurilor de acțiuni pentru asigurarea egalității de gen în raioanele țintă ale proiectului;
 • Elaborarea interviurilor cu beneficiari ai Proiectului;
 • Coordonarea producerii unui material video de comunicare final despre proiect și asigurarea largă a diseminării acestuia;
 • Menținerea și actualizarea informației cu privire la activitățile proiectului pe paginile web ale celor 2 organizații partenere; plasarea informației relevante pe profilurile de media socială ale celor 2 organizații partenere în proiect (Facebook, Tweeter , LinkedIn, YouTube etc);
 • Elaborarea raportului de comunicare trimestrial cu prezentarea datelor despre numărul de persoane care au vizualizat materialele media produse de proiect în perioada de raportare;
 • Alte acțiuni care vor contribui la o vizibilitate mai bună a proiectului.

Notă: Toate materialele informaționale vor fi elaborate în conformitate cu politicile de vizibilitate ale UE (https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/2018_communication-visibility-requirements_en.pdf) și vor fi coordonate cu Fundația Friedrich-Ebert și AO „Institutum Virtutes Civilis”. Conținutul istoriilor narative și a materialelor video va fi elaborat de comun acord cu cele 2 organizații implementatoare ale proiectului.

La implementarea activităților de comunicare și vizibilitate expertul/experta selectat/ă va lua toate măsurile necesare pentru a asigura respectarea prevederilor legislației cu privire la protecția datelor cu caracter personal.

Costurile de logistică pentru deplasările în teren în vederea implementării activităților de comunicare și vizibilitate a proiectului vor fi asigurate de către Fundația Friedrich-Ebert și AO „Institutum Virtutes Civilis”.

Cerințe față de candidat/ă:

 • Studii de licență în unul din următoarele domenii: științe ale comunicării, relații publice, jurnalism și alte domenii relevante în cadrul unei universități naționale sau internaționale. Studii de masterat în unul din domeniile menționate mai sus reprezintă un avantaj (experiență de muncă relevantă echivalentă studiilor în domeniul comunicării se consideră acceptabil);
 • Experiență profesională de cel puțin 5 ani în domeniul comunicării și/sau relațiilor cu publicul care a inclus sarcini aferente elaborării strategiilor de comunicare, aplicarea instrumentelor de comunicare, colaborare cu instituții și alte surse media etc. Experiența în cadrul sectorului public, asociativ și/sau în cadrul proiectelor finanțate de diverși donatori sau parteneri de dezvoltare constituie un avantaj;
 • Experiență dovedită de cel puțin 5 ani în scrierea de comunicate de presă și elaborarea de alte materiale scrise. Anexați la dosarul depus materiale care dovedesc experiența (copii ale materialelor elaborate sau link-uri către aceste materiale);
 • Cunoașterea lucrului la computer și a programelor de editare grafică și/sau video (Canva, Adobe Illustrator și alte programe similare) este un avantaj;
 • Abilități de ajustare a mesajelor cu privire la activitățile din proiect pentru diferite grupuri țintă;
 • Cunoașterea limbii engleze este un avantaj (activitățile de comunicare a proiectului vor fi desfășurate în limba română);
 • Disponibilitatea de a călători pe teritoriul Republicii Moldova în cadrul activităților din proiect pentru a oferi suport în organizarea evenimentelor, în caz de necesitate.

Candidații interesați de a participa la concurs vor transmite în adresa organizaților concursului următoarele acte:

 • Scrisoarea de motivare a candidatului;
 • CV care reflectă experiența relevantă domeniului de consultanță;
 • Materiale care dovedesc experiența în scrierea de comunicate de presă și alte materiale media scrise (copii ale materialelor elaborate sau link-uri către aceste materiale);
 • Oferta financiară în Euro, cu indicarea valorii salariului brut pentru o zi de muncă;
 • Alte materiale pe care le considerați relevante.

Doar candidații preselectați vor fi contactați.

Dosarul de aplicare va fi remis la adresa electronică: info.aoivc@gmail.com până la data de 10 august, 2021, cu mențiunea „Expert/ă comunicare”.


[1] https://ec.europa.eu/international-partnerships/system/files/communication-and-visibility-manual_en.pdf

Alte știri pozitive

Fii cu noi

8,172FaniÎmi place
736CititoriConectați-vă
1,740AbonațiAbonați-vă

Cele mai recente