10.6 C
Chișinău
joi, mai 13, 2021

„CARAVANA BUNELOR PRACTICI”: faptele bune rămân

O „Caravană a bunelor practici” s-a desfășurat în această primăvară în trei raioane, beneficiare ale Programului de Mentorat pentru Dezvoltare Comunitară Incluzivă – Cahul, Căușeni și Soroca.

Emoțiile, provocările și bucuriile împărtășite de către cele 27 de echipe comunitare în cele trei zile de caravană vor rămâne încă mult timp în inimile oamenilor și localităților, așa cum au mărturisit participantele și participanții la acțiune. Ceea ce este însă mai important este faptul că aceste reușite comune rămân de acum încolo spre folosința copiilor, adolescenților, femeilor și bărbaților de aici ca o contribuție valoroasă la îmbunătățirea condițiilor de viață ale celor mai vulnerabili cetățeni.

„Caravana bunelor practici” a prezentat, în regim online, succesele proiectelor comunitare realizate prin Programul de Mentorat pentru Dezvoltare Comunitară Incluzivă, componentă a Proiectului „Inițiativa Comună pentru Oportunități Egale”, care a fost implementat de Fundația Est-Europeană în parteneriat cu Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare”, din resursele acordate de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și Suedia.  

Iar cele 27 de comunități care au prezentat propriile dovezi că „faptele bune sunt molipsitoare”, împărtășind și multiplicând mesajul Programului de Mentorat pentru Dezvoltare Comunitară Incluzivă „INSPIRĂ și pe ALȚII!”, conturează o hartă vie, un ghid de acțiune pentru toată lumea: Alexanderfeld, Andrușul de Sus, Borceag, Brânza, Chioselia Mare (s. Frumușica), Huluboaia, Manta, Vadul lui Isac și Zârnești din raionul Cahul, Baccealia, Cârnățeni-Noi, Ciuflești, Coșcalia, Fârlădeni, Hagimus, Opaci, Plop-Ştiubei, Taraclia, Tocuz și Ucrainca din raionul Căușeni, și Bădiceni, Bulboci, Ocolina, Rublenița, Vasilcău, Volovița și Zastânca din raionul Soroca.

Bineînțeles, că o consemnare a acestei „Caravane a bunelor practici”, găzduită pe rând de către cele trei raioane, după cum urmează: Soroca, Căușeni și Cahul, nu poate dezvălui toate fațetele întregului efort depus împreună timp de aproximativ doi ani de echipa Programului de Mentorat pentru Dezvoltare Comunitară Incluzivă, de partenerii săi internaționali și de comunitățile beneficiare ale Programului de Granturi Mici care și-a propus drept scop „Îmbunătățirea calității vieții oamenilor prin participare incluzivă, mobilizare comunitară și șanse egale pentru fiecare”, însă câteva cifre, observații și mărturii pot ilustra impactul acestor activități asupra comunităților, membrilor și membrelor acestora.

27 de echipe comunitare, care au întrunit în total 410 femei și 244 de bărbați, au reușit să depășească riscurile, s-au mobilizat și au ajuns până la etapa finală de realizare a proiectului, iar multe dintre aceste echipe au decis să continue activitățile și după încheierea finanțării granturilor, obținând suport din partea autorităților locale, sectorului privat, grupurilor de inițiativă și acțiune locală, cetățenilor.

Multe dintre cele 27 de localități care au beneficiat de granturi mici în cadrul acestui program au realizat pentru prima oară un proiect de mobilizare comunitară, demonstrând că este posibil, că „ochii sperie, iar mâinile bucură!” și că „am reușit să facem mai mult decât ne-am propus”.

„Chiar de la bun început grupul nostru de inițiativă a fost unul incluziv”.

„Am reușit să facem dintr-o gunoiște neautorizată un loc de agrement frumos”.

„Odată cu iluminarea parcului s-au luminat și fețele sătenilor noștri”.

„Relația dintre autoritățile locale și cetățeni a devenit mai apropiată, mai transparentă, pentru că în toate cele 27 de comunități beneficiare ale Programului s-a desfășurat „Săptămâna transparenței”.

„Aleea siguranței, ce leagă două dintre satele noastre, a adus siguranță, iar succesul s-a bazat pe parteneriate”.

„Am reușit să trecem de la neîncredere la curaj, după ce am pășit mai multe praguri și am bătut la mai multe uși”.

„Am identificat nevoile cetățenilor printr-un chestionar online și considerăm că această metodă de consultare este eficientă și o vom aplica și în continuare”.

„Echipele au crescut lidere și lideri noi, care la rândul lor acum implementează alte proiecte comunitare”.

„Am devenit partenerii egali ai autorităților publice locale și ne-am înregistrat la consiliul local ca parte interesată”.

„Facem bine doar împreună!”

„Atâta timp cât în satele noastre sunt asemenea oameni, avem viitor”.

„Energiile nasc sinergii”.

Pe parcursul Programului de Mentorat pentru Dezvoltare Comunitară Incluzivă, Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare” a abordat constant următoarele aspecte:

• Echipele comunitare devin vizibile, fiind capacitate și împuternicite să acționeze în calitate de agenți care promovează politici incluzive și buna guvernare la nivel local;

• Echipele comunitare implică cetățenii în luarea deciziilor la nivel local și schimbă percepțiile publice asupra rolului femeilor și bărbaților în viața comunității și în administrația locală;

• Echipele comunitare fac schimb de experiență și bune practici pentru a identifica sinergii.

Acest articol a fost elaborat în cadrul Programului de Mentorat pentru Dezvoltare Comunitară Incluzivă, componentă a Proiectului „Inițiativa Comună pentru Oportunități Egale”, care a fost implementat de Fundația Est-Europeană în parteneriat cu Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare”, din resursele acordate de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și Suedia. Opiniile exprimate aici aparțin autorilor și nu reflectă neapărat punctul de vedere al partenerilor și finanțatorilor. 

TERMENI DE REFERINŢĂ | Servicii de consultanță și suport (coaching) pentru elaborarea și implementarea Planurilor Locale de Promovare a Egalității de Gen și ajustarea Strategiilor de Dezvoltare a Localității la dimensiunea de gen, în 12 localități din raioanele Cahul și Ungheni

Asociația Obștească „Institutum Virtutes Civilis” (AO IVC) în parteneriat cu IP CRAION CONTACT-Cahul anunță concurs pentru selectarea experților în vederea prestării serviciilor de coaching pentru elaborarea și implementarea Planurilor Locale de Promovare a Egalității de Gen și ajustarea Strategiilor de Dezvoltare a Localității la dimensiunea de gen,  în 12 localități partenere ale proiectului – 6 localități din raionul Cahul – comunele Andrușul de Jos, Larga Nouă, Slobozia Mare, Văleni, Zârnești și orașul Cahul, și 6 localități din raionul Ungheni –  comunele Manoilești, Măcărești, Pârlița, Rădenii Vechi, Zagarancea și orașul Ungheni

Proiectul „Parteneriate locale pentru abilitarea femeilor din raioanele Cahul și Ungheni”este parte a proiectului „EVA – Promovarea egalității de gen în raioanele Cahul și Ungheni”,finanțat de Uniunea Europeană și implementat de UN Women în parteneriat cu UNICEF, obiectivul principal al căruia fiind promovarea egalității de gen, abilitarea femeilor și combaterea violenței împotriva femeilor și copiilor.

Proiectul „Parteneriate locale pentru abilitarea femeilor din raioanele Cahul și Ungheni” are drept scop încurajarea implicării societății civile în promovarea egalității de gen la nivel local și integrarea acesteia în procesul de elaborare a politicilor locale și procesul decizional. Astfel vor fisusținute 12 localități partenere din raioanele Cahul și Ungheni, unde prin dezvoltarea capacităților locale și consolidarea cooperării dintre actorii neguvernamentali și cei guvernamentali se va facilita asigurarea mediilor lipsite de discriminare, vor fi elaborate planuri locale de promovare a egalități de gen, vor fi dezvoltate platforme de dialog și schimb de experiențe locale în domeniul promovării egalității de gen și vor fi susținute financiar inițiative locale, care tind să îmbunătățească respectarea drepturilor femeilor în aceste două raioane. 

Proiectul se focusează pe dezvoltarea capacităților OSC-urilor locale, Grupurilor de acțiune locală (GAL) și Grupurilor de inițiativă a femeilor pentru promovarea drepturilor omului, inclusiv drepturilor femeilor și care vor demonstra disponibilitatea de a se implica în activități de pledoarie la nivel local la acest subiect. În cadrul proiectului vor fi instruiți și reprezentanții administrației publice locale în domeniul asigurării egalității de gen, bugetării participative,  integrarea dimensiunii de gen în politicile publice locale, construirea de parteneriate cu organizațiile societății civile pentru dezvoltare durabilă și societate incluzivă. 

Totodată activitățile vor include măsuri de conștientizare și educare continuă a publicului din raionele Ungheni și Cahul cu privire la egalitatea de gen și abilitarea femeilor în procesele locale de luare a deciziilor.

Rezultate așteptate la final de proiect:

1) Capacități consolidate ale  OSC locale și APL din raioanele Ungheni și Cahul în domeniul participării, promovării și protecției drepturilor femeii;

2) Parteneriate consolidate între OSC, APL pentru dezvoltarea planurilor de acțiune locală  sensibile la dimensiunea de gen și implementarea proiectelor comunitare, care promovează egalitatea de gen;

3) Conștientizarea sporită a publicului cu privire la importanța eliminării tuturor formelor de discriminare.

OBIECTIVELE  CONTRACTĂRII SERVICIILOR:

 1. Oferirea serviciilor de consultanță pentru 12 comunități partenere ale proiectului – 6 localități din raionul Cahul – comunele Andrușul de Jos, Larga Nouă, Slobozia Mare, Văleni, Zârnești și orașul Cahul, și 6 localități din raionul Ungheni –  comunele Manoilești, Măcărești, Pârlița, Rădenii Vechi, Zagarancea și orașul Ungheni, în vederea dezvoltării Planurilor Locale de Promovare a Egalității de Genși/sau actualizării Strategiilor de Dezvoltaredin perspectiva egalității de gen.
 2. Oferirea suportului pentru cele 12 comunități partenere în desfășurarea unor acțiuni pentru implementarea Planurilor Localede Promovare a Egalității de Gen.

RESPONSABILITĂȚI/ACTIVITĂȚI INCLUSE ÎN SERVICIILE PRESTATE:

 Responsabilități/activitățiLivrabile Perioada* și nr de zile lucrătoare
1Furnizarea de asistență în efectuarea evaluării nevoilor de gen la nivelul comunitățiiRaport privind nevoile de gen la nivelul comunitățiiIunie 20214 zile
2.Furnizarea de expertiză în dezvoltarea Planurilor Locale de Promovare a Egalității de Gen sau actualizării Strategiilor de Dezvoltare din perspectiva egalității de genPlanurile Locale de Promovare a Egalității de Gen dezvoltate sau actualizarea sau Strategiile de Dezvoltare ajustate din perspectiva egalității de gen Iulie 20218 zile
3.Asistență în organizarea de campanii locale de advocacy pentru aprobarea Planurilor Locale de Promovare a Egalității de Gen de către Consiliul Local   Raport final privind serviciile de coaching furnizate Iulie-Octombrie 20214 zi 
4.Asistență în implementarea proiectelor finanțate de CRAION CONTACT-Cahul IP și AO IVC pentru Grupurile Locale de InițiativăOctombrie 2021 – Mai 20224 zile
   TOTAL 20 zile per expert

Formare, experiență profesională și abilități (în cazul ofertelor din partea persoanelor Juridice, cerințele se referă la calificările echipei ce vor presta serviciile):

 • Studii universitare sau post-universitare în științe socio-umane;  
 • Cel puțin 5 ani de experiență profesională în domeniul planificării strategice, dezvoltării comunitare, egalitate de gen etc.; 
 • Experiență demonstrată de advocacy la nivel de autorități locale și centrale ale R. Moldova
 • Experiență în prestarea serviciilor de consultanță și asistență tehnică a personalului din cadrul organizațiilor societății civile și Autorităților Publice Locale;
 • Abilități avansate de comunicare și interpersonale;
 • Capacități bune de analiză și documentare;
 • Capacitate de a lucra în echipă și individual.

Perioada de contractare: iunie 2021 – aprilie 2022. Experții vor planifica și coordona toate activitățile cu echipa IVC. IVC va contracta maxim 6 experți, care vor realiza sarcinile menționate în acești Termeni de Referință. 

Managementul consultanței: Pentru realizarea scopului și activităților menționate mai sus, echipa IVC va facilita comunicarea cu beneficiarii și vor furniza feedback în timp util la toate livrabilele care vor fi prezentate de către experți/experte. 

Durată serviciilor de consultanță – maxim 20 zile per expert. 

Termeni și alte condiții

Candidații interesați vor transmite aplicațiile cu următorul conținut: CV, scrisoare de intenție semnată și oferta financiară. 

Oferta financiară pentru persoane fizice– se va prezenta suma NET per zi de consultanță, în MDL (suma NET este acea sumă pe care o primește consultantul în contul său bancar și nu conține nici o taxă sau impozit). Toate taxele și impozitele aferente serviciilor prestate vor fi calculate și transferate de către contractor în conformitate cu legislația în vigoare. 

Oferta financiară pentru persoane juridice– va prezenta suma per zi de consultanță fără TVA. 

În scopul evaluării, contractorul va calcula costul final al ofertei financiare (valoarea ofertei) aplicând toate taxele și impozitele conform legislației în vigoare la data limită a concursului asupra ofertei NET recepționată.

Termen limită pentru depunerea ofertelor –25.05.2021, ora 18:00.

Ofertele vor fi trimise prin e-mail la adresa: info.aoivc@gmail.com cu tema mesajului „Servicii de coaching”

Vor fi considerate pentru evaluare doar dosarele complete depuse în termenul stabilit. Doar candidații preselectați în baza documentelor depuse vor fi contactați.

IVC își rezervă dreptul de a solicita referințe și documente suplimentare, de a negocia oferta financiară propusă, de a anula, prelungi sau relansa concursul de selectare a experților.

#EVAProject #ImpreunaMaiPuternici #EU4Ungheni #EU4Cahul #EU4Moldova #StrongherTogether #OrangeTheWorld #GenerationEquality

TERMENI DE REFERINŢĂ | Servicii de formare în domeniul scrierii de proiecte comunitare

Asociația Obștească „Institutum Virtutes Civilis” (AO IVC) în parteneriat cu IP CRAION CONTACT-Cahul anunță concurs pentru selectarea experților în vederea facilitării a 2 traininguri în domeniul scrierii de proiecte comunitare. 

Proiectul „Parteneriate locale pentru abilitarea femeilor din raioanele Cahul și Ungheni”  este parte a proiectului „EVA – Promovarea egalității de gen în raioanele Cahul și Ungheni”,finanțat de Uniunea Europeană și implementat de UN Women în parteneriat cu UNICEF, obiectivul principal al căruia fiind promovarea egalității de gen, abilitarea femeilor și combaterea violenței împotriva femeilor și copiilor.

Proiectul „Parteneriate locale pentru abilitarea femeilor din raioanele Cahul și Ungheni” are drept scop încurajarea implicării societății civile în promovarea egalității de gen la nivel local și integrarea acesteia în procesul de elaborare a politicilor locale și procesul decizional. Astfel vor fisusținute 12 localități din raioanele Cahul și Ungheni, unde prin dezvoltarea capacităților locale și consolidarea cooperării dintre actorii neguvernamentali și cei guvernamentali se va facilita asigurarea mediilor lipsite de discriminare, vor fi elaborate planuri locale de promovare a egalități de gen, vor fi dezvoltate platforme de dialog și schimb de experiențe locale în domeniul promovării egalității de gen și vor fi susținute financiar inițiative locale, care tind să îmbunătățească respectarea drepturilor femeilor în aceste două raioane. 

Proiectul se va focusa pe dezvoltarea capacităților OSC-urilor locale, Grupurilor de acțiune locală (GAL) și Grupurilor de inițiativă a femeilor pentru promovarea drepturilor omului, inclusiv drepturilor femeilor și care vor demonstra disponibilitatea de a se implica în activități de pledoarie la nivel local la acest subiect. În cadrul proiectului vor fi instruiți și reprezentanții administrației publice locale în domeniul asigurării egalității de gen, bugetării participative, integrarea dimensiunii de gen în politicile publice locale, construirea de parteneriate cu organizațiile societății civile pentru dezvoltare durabilă și societate incluzivă. 

Totodată activitățile vor include măsuri de conștientizare și educare continuă a publicului din raioanele Ungheni și  Cahul cu privire la egalitatea de gen și abilitarea femeilor în procesele locale de luare a deciziilor.

Rezultate așteptate la final de proiect:

1) Capacități consolidate ale  OSC locale și APL din raioanele Ungheni și Cahul în domeniul participării, promovării și protecției drepturilor femeii;

2) Parteneriate consolidate între OSC, APL pentru dezvoltarea planurilor de acțiune locală  sensibile la dimensiunea de gen și implementarea proiectelor comunitare, care promovează egalitatea de gen;

3) Conștientizarea sporită a publicului cu privire la importanța eliminării tuturor formelor de discriminare.

OBIECTIVUL CONTRACTĂRII SERVICIILOR:

Facilitarea a 2 instruiri în domeniul elaborării/scrierii de proiecte, în baza necesităților locale, pentru cca 50 de persoane. Formatul instruirilor (offline sau online) va fi stabilit la etapa planificării evenimentelor.

RESPONSABILITĂȚI/ACTIVITĂȚI INCLUSE ÎN SERVICIILE PRESTATE:

 Responsabilități/activitățiPerioadaLivrabile
1Elaborarea agendei și modulelor instruiriiIunie 2021Agendă și materiale de suport pentru participanți 
 Facilitarea a 2 seminare cu conținut identic, pentru 2 grupuri a câte 25 participanți fiecare.Iunie 20212 instruiri realizate cu 2 grupuri a câte 25 persoane
3.Elaborarea raportului post formare.Iunie-Iulie 2021Raport post formare 
   TOTAL 4 zile 

Formare, experiență profesională și abilități (în cazul ofertelor din partea persoanelor Juridice, cerințele se referă la calificările echipei ce vor presta serviciile):

 • Studii universitare sau post-universitare în științe socio-umane;  
 • Cel puțin 3 ani de experiență profesională în  scriere de proiecte pentru atragerea de fonduri pentru  dezvoltarea comunitară, egalitatea de gen etc; 
 • Experiență în livrarea cursurilor/instruirilor, inclusiv on-line  (de ex: platforma on-line zoom pentru business)
 • Experiență în colaborarea cu OSC, APL și APC;
 • Abilități avansate de comunicare și interpersonale;
 • Capacități bune de analiză și documentare;
 • Capacitate de a lucra în echipă și individual.

Perioada de contractare: iunie – iulie 2021. Expertul va planifica și coordona toate activitățile cu echipa IVC.

Managementul consultanței: Pentru realizarea scopului și activităților menționate mai sus, echipa IVC va facilita comunicarea cu participanții și organizarea activității, vor furniza feedback în timp util la toate livrabilele care vor fi prezentate de către expert/ă. 

Durată serviciilor de consultanță – 4 zile. 

Termeni și alte condiții

Candidații interesați vor transmite aplicațiile cu următorul conținut: CV, scrisoare de intenție semnată și oferta financiară. 

Oferta financiară pentru persoane fizice– se va prezenta suma NET per zi de consultanță, în MDL (suma NET este acea sumă pe care o primește consultantul în contul său bancar și nu conține nici o taxă sau impozit). Toate taxele și impozitele aferente serviciilor prestate vor fi calculate și transferate de către contractor în conformitate cu legislația în vigoare. 

Oferta financiară pentru persoane juridice– va prezenta suma per zi de consultanță fără TVA. 

În scopul evaluării, contractorul va calcula costul final al ofertei financiare (valoarea ofertei) aplicând toate taxele și impozitele conform legislației în vigoare la data limită a concursului asupra ofertei NET recepționată.

Termen limită pentru depunerea ofertelor – 27.05.2021, ora 18:00.

Ofertele vor fi trimise prin e-mail la adresa:  info.aoivc@gmail.com cu tema mesajului „Expertiză_scriere proiecte”

Vor fi considerate pentru evaluare doar dosarele complete depuse în termenul stabilit. Doar candidații preselectați în baza documentelor depuse vor contactați.

IVC își rezervă dreptul de a solicita referințe și documente suplimentare, de a negocia oferta financiară propusă, de a anula, prelungi sau relansa concursul de selectare a experților.

#EVAProject #ImpreunaMaiPuternici #EU4Ungheni #EU4Cahul #EU4Moldova #StrongherTogether #OrangeTheWorld #GenerationEquality

Ion Platon: „FOTOGRAFIA ESTE ARTA PRIN INTERMEDIUL CĂREIA TRASMITEM O EMOȚIE PRINTR-UN MESAJ VIZUAL”

Ion Platon este un tânăr de 28 de ani, originar din Republica Moldova, dar care a studiat și locuiește în România, București din anul 2008. Pasiunea lui pentru fotografie începe dintr-o joacă, iar primele fotografii au fost realizate într-un PUB. Despre cum a evoluat traseul său profesional, cum l-a afectat pandemia dar și despre cum s-a specializat pe fotografia culinară, vedeți în acest interviu.

În 2012 a absolvit Colegiul Național „Mihai Eminescu” din Buzău, ulterior a plecat la București pentru Managementul Organizațiilor și Marketing din cadrul Facultății de Sociologie și Asistență Socială București pe care a absolvit-o în 2015. După care a aplicat pentru programul masteral Branding Management și Comunicare Corporatistă din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative București (SNSPA).

„Îmi place să OFER fără să mi se întoarcă. IUBESC necondiționat. SIMT foarte intens orice moment important din viața mea. SUNT SENSIBIL, ceea ce-mi oferă, menține și dezvoltă latura artistică. PROMOVEZ RESPECTUL față de cei ce ne înconjoară, față de natură. PROMOVEZ VALORILE PUTERNICE precum iubirea și încrederea. Sunt PUNCTUAL. Îmi place să ofer CALITATE în tot ceea ce fac. Consider că sunt și un prieten adevărat. Îmi place să mănânc GUSTOS și să CĂLĂTORESC. Sunt MEREU ÎN CĂUTARE DE SINE”, spune Ion Platon.

De unde vine pasiunea ta pentru fotografie?

Totul a început dintr-o JOACĂ! În perioada liceului în Buzău am cunoscut un coleg, și el din Republica Moldova, mai mare ca mine, cu care m-am împrietenit. Ulterior acesta plecase la București pentru facultate. Am ținut legătura. Peste vreo 2 ani, când am ajuns și eu în București pentru facultate am închiriat o cameră de cămin împreună. Acesta se ocupa deja cu fotografia. Făcea parte dintr-o asociație de elevi și studenți basarabeni, la care am aderat și eu ulterior (ASEB București), în cadrul acesteia făcea poze pe la evenimentele organizate de asociație și în cadrul proiectelor pe care le organiza asociația prin țară. Având un aparat foto profesionist și o trusă cu accesorii, acesta negociase și cu niște locații (PUB-uri, baruri, cluburi) din București pentru a le face poze. În serile când făcea poze în cluburi mergeam și eu cu el să-l ajut. Eram un fel de ajutor de fotograf, student în anul doi ce căuta WOW-ul vieții de noapte. A doua zi acesta edita pe soft-uri de calculator pozele din seara precedentă pentru a le livra locațiilor. Eu mai trăgeam cu ochiul la ceea ce făcea, eram interesat. Îl însoțeam din ce în ce în mai multe locații și mai des până într-o zi când mi-a propus să merg și eu într-o locație să fac poze. În acea zi eram copleșit de emoții. Seara, cu un body (corpul aparatului), un obiectiv și un bliț împrumutat de la un alt prieten fotograf care nu avea job în acea seară, m-am trezit în PUB, undeva prin Regie (campus studențesc de la POLITEHNICA). Am avut parte de o noapte plină de emoții, palpitații, stres, dar și satisfacție. A doua zi am vizualizat pozele, GROAZNICE din punct de vedere TEHNIC, însă bune pentru ca transmiteau ce trebuie. Emoție.

Treptat am evoluat, am avansat pe partea tehnică și creativă, am început să am din ce în ce mai multe cereri, joburi mai bine plătite astfel încât îmi permiteam să supraviețuiesc în timpul facultății și masteratului și respectiv să investesc în mine și în tehnică, scule.

Devenisem un FOTOGRAF DE EVENIMENT (cluburi, petreceri private, lansări de carte, teatru, ulterior cununii, nunți, botezuri etc.) pregătit pentru a presta un serviciu calitativ pe piața din București.

Unde te-ai oprit între timp?

Totul a continuat BINE ȘI FRUMOS până a venit PANDEMIA (anul trecut), ultimul eveniment îl avusesem la Pitești cu trupa lui Damian Drăghici & Brothers. Două luni am stat izolat. GREU! Gânduri, frustrări, chinuri psihice, planuri stricate, viitor neclar – parțial ruinat (în capul meu), bani pierduți, investiție foarte mare prin februarie etc. Zi de zi mă gândeam ce să fac. În cele două luni mi-am structurat ideile, mi-am dezvoltat BRANDUL PERSONAL și mai mult pe parte de online și rețele sociale. Am făcut curățenie în poze. M-AM REPROFILAT!

Ce faci acum?

Începând cu luna mai 2020 am început să fac fotografie de produs la cerere, pentru foștii mei clienți cu restaurante și cluburi, care s-au adaptat și ei între timp și livrau produsele lor clienților acasă. Piața de DELIVERY a explodat. Am văzut o oportunitate și mi-am concentrat atenția spre FOOD PHOTOGRAPHY. În această perioadă, după multe ore de muncă și documentare online m-am specializat pe FOTOGRAFIA CULINARĂ menținând ingredientul principal, EMOȚIA.

Cum reușești să transmiți prin fotografii realitatea obiectelor?

Misiunea mea ca fotograf culinar este de a crea o POVESTE și de a livra EMOȚIE prin acele preparate și anume prin TREZIREA POFTEI DE MÂNCARE PUTERNICE celui care o vede. Mă simt împlinit când arăt o poza finală unui prieten, client, rude și acesta reacționează cu WOW, CE POFTĂ MI-AI FĂCUT!

Ce profesii mai ai pe lângă fotografie, cum te ajută ele sau te încurcă?

Am activat în paralel cu meseria de fotograf și în domeniul ACHIZIȚIILOR PUBLICE în cadrul Primăriei Municipiului București. Am renunțat. Nu m-am regăsit în rutină, supunere ierarhică, presiuni intercolegiale, frustrări ale angajaților mai în vârstă etc. Am ales calea antreprenoriatului. Studiile pe care le am (menționate anterior m-au ajutat la formarea personală și organizare). La momentul actual m-am apucat de o a doua facultate Kinetoterapie și motricitate specială (am un plan pentru mai încolo cu ea).

Cum a aflat lumea despre tine?

Cel mai bun intrument de promovare și PR este RECOMANDAREA. Din recomandările clienților am cunoscut și avut alți clienți. Ulterior am investit bani și în promovarea online, social-media. Un client fericit = cu fidelizarea acestuia + recomandare către un alt client.

Care au fost cele mai interesante locuri în care ai fost pentru a realiza fotografii?

Cele mai faine locuri unde am facut fotografii rămân cu siguranță cluburile (viața de noapte), dar și mai mult petrecerile private organizate în tot felul de clădiri cu titlu de MONUMENT ISTORIC (Casa Vernescu, Palatul Bragadiru, Palatul Mogoșoaia, Palatul Știrbei, Snagov etc).

Cum definești tu fotografia?

Fotografia este un MIJLOC DE COMUNICARE ARTISTICĂ PRIN INTERMEDIUL CĂRUIA TRANSMITEM O EMOȚIE PRINTR-UN MESAJ VIZUAL. Iscusința fotografului este dată de către intensitatea EMOȚIEI creată receptorului/persoanei din fața fotografiei. O AMINTIRE!

Fotografii: Arhivă personală

Repeated call – Job Announcement. Monitoring and Evaluation Officer for the “Partnerships 4 Women Leadership and Good Governance” Project

Location:Chisinau, Moldova
Application Deadline:21 May 2021
Starting date:01 June 2021
Expected Duration of Assignment:35 months, part-time position (50%)

ABOUT  THE  PROJECT                                                                                                                                                                   

“Partnerships 4 Women Leadership and Good Governance” Project is an EU/FES funded project implemented by the Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) in partnership with the AO “Institutum Virtutes Civilis” (IVC). The overall goal of the Project is to contribute to strengthening the Moldovan civil society in order to engage in enhancing governance and shaping the life of their communities.

With a view to attaining the overall goal, the project aims at:

 • empowering and building the capacity of Civil Society Organisations (CSOs), Community-based organisations (CBOs) and Local Action Groups (LAGs) to influence policymaking at the local and national levels through the development and monitoring of public policies; the promotion of participatory budgeting, administrative transparency, including in public procurement; and, the promotion of gender-sensitive public policies;
 • building the capacity of Decision Makers (DMs) of all levels to develop and apply policies, including gender-sensitive ones, as well as to cooperate successfully with the CSOs, CBOs, LAGs in the participatory policymaking.
 • enhancing the capacity of women and girls in participating in the decision-making processes at all levels, by empowering and encouraging them to have a more active role in decision-making processes.
 • enhancing public awareness on women’s role in good governance and the importance of ensuring equal opportunities for their social, economic and political participation.

The project activities will include capacity building (workshops, trainings, conferences, roundtables, subgrants & mentorship, alumni networking platforms) for women, relevant CSOs & DMs, public policy development and monitoring, advocacy and participatory decision-making and awarenessraising on women’s role in good governance and importance of ensuring equal opportunities for social, economic and political participation.

ESSENTIAL DUTIES AND RESPONSIBILITIES may include, but are not limited to the following:

 • Pro-actively contribute to day-to-day project implementation and ensure conformity with the project action plans and expected results
 • Develop the monitoring and evaluation framework and action plan in consultation with the Project management team
 • Develop and implement the necessary tools for monitoring and evaluation activities; plan and conduct monitoring activities for all project activities (also virtual)
 • Collect M&E data on the indicators set up in the Project documents and provide regular updates to the Project management team with a view to facilitating the continuous improvement of project deliverables
 • Plan meetings for M&E data analysis and corrective actions
 • Develop ToRs for conducting the Project external evaluation and identify experts to this end
 • Undertake and/or supervise baselines surveys to obtain data for the evaluation of the Project outcomes and impact
 • Lead monitoring visits and consultations on the review of Project progress on a regular basis and encourage stakeholders’ involvement at all stages
 • Prepare best practices and lessons learned  
 • Ensure regular checking and verification of data collected for completeness, consistency, accuracy, for the Annual Report
 • Compile quarterly, yearly progress and final M&E reports; coordinate and assist the Project external evaluation process etc.
 • Contribute to the Project activities promotion.

TECHNICAL AND OTHER SKILLS 

 • Has good knowledge and understanding of gender equality and development issues, as well as the fundamental concepts of good governance and civil society
 • Keeps abreast of new developments in the area of civil society development, gender sensitive public policies and development
 • At least three years of experience in monitoring and evaluation, with special experience in complex and multi-component programmes in national and international organizations.
 • At least two years of practical experience in monitoring and evaluation within an international assistance project/ programme that involves the participation of public authorities from the Republic of Moldova.
 • Experience in data collection and aggregation, data analysis and analytical reporting
 • Practical knowledge of M&E policies within international organizations or international funding institutions
 • Practical experience in developing M&E plans and M&E indicators
 • Experience of working for the non-governmental sector
 • Experience in working with state stakeholders at national and local level
 • Maintains a high level of accuracy in his/her work
 • Has effective interpersonal and negotiations skills and ability to solve complex issues
 • Strong drafting, presentation and reporting skills
 • Has effective interpersonal skills and ability to work as part of a team.

REQUIREMENTS

 • University degree in social sciences, public administration, gender equality, economics, law, statistics or other related fields
 • M&E-related professional training courses provided by international organizations will be an advantage
 • Professional communication skills (written and oral) in English, Romanian and Russian
 • Flexibility to work outside the normal working hours.

DOCUMENTS TO BE SUBMITTED

To apply for the job, interested individuals must submit the following documents/information:

 1. Cover letter explaining why the individual considers him/ herself as suitable for the position
 2. CV, including information about past experience in similar positions
 3. Letters of recommendation from previous workplaces, if available.

Incomplete applications will not be considered.

A competitive salary goes with the position.

Please send your applications not later than May 21st to the following email address: info.aoivc@gmail.com . Subject: Application for Monitoring and Evaluation Officer for the “Partnerships 4 Women Leadership and Good Governance” Project

IVC reserves the right to select one or more candidates from this vacancy announcement. We may also retain applications and consider candidates applying to this post for other similar positions with IVC at the same grade level and with similar job description, experience and educational requirements.

Only preselected candidates will be contacted.

Oportunitățile proiectului „Parteneriate pentru Liderismul Femeilor și Buna Guvernare”, prezentate într-un eveniment live EU TALKS

Oportunitățile pe care proiectul „Parteneriate pentru Liderismul Femeilor și Buna Guvernare” le deschide pentru organizațiile societății civile și pentru femeile din Republica Moldova s-au aflat, alături de alte câteva proiecte finanțate de Uniunea Europeană, în prim-planul discuției online „EU Talks. Uniunea Europeană și statele sale membre sprijină organizațiile societății civile din Republica Moldova”, găzduită într-un eveniment LIVE de EUROPE CAFÉ – Centrul de Informare al Uniunii Europene la Chișinău.

Proiectul „Parteneriate pentru Liderismul Femeilor și Buna Guvernare”, implementat de Asociația „Institutum Virtutes Civilis”, în parteneriat cu Friedrich-Ebert-Stiftung și cu suportul financiar al Uniunii Europene, a fost prezentat de către Președinta „Institutum Virtutes Civilis”, Liliana Palihovici, care și-a exprimat încrederea că „acest proiect va influența în bine viața mai multor femei și bărbați din raioanele-cheie ale proiectului” și a încurajat organizațiile necomerciale din cele patru raioane – Ialoveni, Rezine, Strășeni și Telenești – să se devină parteneri locali ai inițiativei.

Scopul proiectului „Parteneriate pentru Liderismul Femeilor și Buna Guvernare” este de a contribui la fortificarea societății civile locale pentru a se angaja în asigurarea bunei guvernări și asumarea unui rol-cheie în viața comunitară.  

„Proiectul nostru va lucra în următorii trei ani cu peste 55 de organizații necomerciale locale, organizații comunitare, grupuri de acțiune locală, grupuri de inițiativă locală pentru a consolida capacitățile lor de participare la procesul de luare a deciziilor, de asigurare a bunei guvernări și egalități ide gen”, a afirmat Președinta „Institutum Virtutes Civilis”, Liliana Palihovici, în cadrul evenimentului „EU Talks”.

Evenimentul online „EU Talks. Uniunea Europeană și statele sale membre sprijină organizațiile societății civile din Republica Moldova” a oferit astfel informații relevante publicului despre sprijinul Uniunii Europene pentru sectorul societății civile din Republica Moldova și a prezentat mai multe rezultate ale proiectelor de asistență UE pentru organizațiile societății civile.

„Apreciem efortul făcut de către partenerii noștri care implementează proiecte pentru cetățenii din întreaga țară. Este în desfășurare un efort mare care va aduce oportunități pentru organizațiile societății civile la nivel local în domenii foarte importante, precum susținerea tinerilor, servicii sociale, dezvoltarea economică”, a afirmat în cadrul evenimentului E.S. Peter Michalko, Ambasadorul Uniunii Europene în Republica Moldova. „Cred că este foarte important faptul că oamenii pot simți că acolo unde trăiesc au susținere și posibilitatea de a avea o viață mai bună”, a concluzionat Ambasadorul Uniunii Europene.

Discuția online „EU Talks. Uniunea Europeană și statele sale membre sprijină organizațiile societății civile din Republica Moldova” poate fi urmărită integral pe Privesc.eu AICI >>> https://bit.ly/33e9Llg

Levente Molnár – Premiul cel mai bun actor la Cinefantasy IFF din Sao Paulo, Brazilia


Actorului Levente Molnár i-a fost decernat premiul pentru cel mai bun actor în Sao Paulo, Brazilia, în cadrul celei de-a unsprezecea ediții a festivalului de film Cinefantasy International Film Festival, pentru rolul Bálint Grassai, jucat în filmul Hasadék/ Ravine, debutul regizoral în lungmetraj al regizorului maghiar Balázs Krasznahorkai.

Din cauza pandemiei, în acest an, proiecția filmului și decernarea premiilor au
avut loc on-line, weekendul trecut.


Acțiunea filmului se desfășoară în Maramureș, în peisajul inegalabil al Munților
Rodnei și împrejurimile comunei Poienile de sub Munte și urmărește povestea
unei relații tată-fiu, utilizând motive specifice baladei.


Medicul de origine transilvăneană, Bálint (Levente Molnár), se întoarce din
Budapesta pe plaiurile natale unde are loc întâlnirea cu fiul adolescent, pe care-l
părăsise în urmă cu 17 ani. De aici călătoria lui, planificată inițial ca una scurtă,
ia o turnură dramatică. Fiul, Simon (Babai Dénes), duce o viață rebelă și
autodistructivă, sub „oblăduirea” lui Dumitru, conducătorul mafiei locale.


Filmul vorbește despre importanța puterii relațiilor de familie și despre contradicțiile create în cadrul acestor relații, despre crimă și pedeapsă.


Pe lângă protagonistul filmului, Levente Molnár, în film mai apar și actori din
Ungaria și România ca: Dénes Babai, Lajos Kovács, Rozi Lovas, Roland Tzafétas.

Anul trecut, Levente Molnár, a primit premiul Criticilor de Film din Ungaria
pentru cel mai bun actor într-un rol secundar, pentru rolurile jucate în filmele
Apró mesék (Povești mărunte) și Foglyok (Prizonierii).


Producător: Aga Media
Co-produs de Laokoon Films și A.K.A Crerating & Managing
CinefantasyIFF: https://www.cinefantasy.com.br/cinefantasy11-premiados-copy


Fișa filmului pe site-ul Institutului de Film al Ungariei:
https://nfi.hu/en/film/ravine

Copyright foto: Pipacs Film/ Lenke Szilágyi

Platforma de dialog dintre organizațiile societății civile și administrația publică locală din raionul Ialoveni merge mai departe

Membrii și membrele Platformei de dialog dintre organizațiile societății civile și administrația publică locală din raionul Ialoveni s-au reunit, la 29 aprilie 2021, într-o ședință online pentru a discuta concluziile și recomandările recentului Raport de audit al politicilor publice locale din Ialoveni și a trasa pașii următori în activitatea Platformei.

Această Platformă de dialog a organizațiilor societății civile și administrației pulblice locale din raionul Ialoveni a fost creată, în debutul anului 2021, în cadrul proiectului „OSC și APL – parteneri de dialog și acțiune pentru dezvoltarea, implementarea și monitorizarea politicilor publice locale incluzive”, realizat de Asociația „Institutum Virtutes Civilis”, în cadrul Programului de grant „Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană și Fundația Konrad Adenauer (KAS).

Ședința Platformei de dialog a fost moderată de către Directorul Executiv al Asociației „Eco-Răzeni”, Sergiu Gurău, iar participantele și participanții au fost salutați de către Președinta Asociației „Institutum Virtutes Civilis”, Liliana Palihovici.

„Mă bucur să ne revedem și am încrederea că această Platformă de dialog va fi o modalitate perfectă prin care organizațiile societății civile din raionul Ialoveni vor putea transmite mesajul lor către autoritățile publice și vor putea influența procesele de luare a deciziilor”, a afirmat Președinta Asociației „Institutum Virtutes Civilis”. „Discuțiile pe care le-am avut recent cu administrația publică locală de aici au confirmat disponibilitatea Consiliului Raional Ialoveni pentru dialog și acțiuni comune cu societatea civilă”, a menționat Liliana Palihovici, care a prezentat și câteva oportunități de sprijin pe care „Institutum Virtutes Civilis” și partenerii europeni ai organizației le-au creat pentru organizațiile neguvernamentale locale în cadrul unor programe de granturi.

Directorul Executiv al Asociației „Eco-Răzeni”, Sergiu Gurău – organizație desemnată în calitate de facilitator al Platformei dialog a organizațiilor societății civile și autorităților publice locale din raionul Ialoveni – a subliniat că Platforma nou-creată este una necesară, „mai ales în contextul elaborării noii Strategii de dezvoltare a raionului Ialoveni”, astfel vocea ONG-urilor se va face auzită, iar „prezența noastră în comunități să fie simțită”.

Subiectele discutate în cadrul ședinței online a Platformei de dialog s-au referit la concluziile și recomandările Raportului de audit al politicilor publice locale ale raionului Ialoveni, care a fost prezentat la 12 aprilie 2021 și a vizat câteva domenii ale politicilor publice din Ialoveni: educație, tineret, egalitate de gen, cultură și domeniul social.

Participanții și participantele la ședința Platformei de dialog au exprimat necesitatea unui demersului comun al organizațiilor societății civile din Ialoveni către Consiliul Raional Ialoveni privind implicarea OSC-urilor în elaborarea și implementarea politicilor publice locale incluzive.

„Mi se pare că Platforma de dialog este unul dintre cele mai bune mecanisme ca să pornim carul din loc. Astfel, prin crearea acestei Platforme, ONG-urile mai mici sau cele care nu au experiență vor putea să fie mai active și să afle despre noile oportunități de participare”, a spus Președinta Asociației „Alternativa”, Maria Bivol.

Președintele Asociației Patronale Teritoriale Strășeni, Ștefan Bivol, a menționat că „prin discuții și prin astfel de ședințe ne exprimăm interesul pentru participare la elaborarea politicilor publice locale și astfel vocea noastră va fi luată în considerare”.

Proiectul „OSC și APL – parteneri de dialog și acțiune pentru dezvoltarea, implementarea și monitorizarea politicilor publice locale incluzive” a oferit, în perioada septembrie 2020 – aprilie 2021, informații, instruire și consultanță factorilor de decizie și organizațiilor locale ale societății civile din raionul Ialoveni astfel încât aceste politici publice să producă un impact puternic asupra diferitelor grupuri de cetățeni din raionul Ialoveni.

#dezvoltmd #EuropeanUnion #CivilSociety

Acest material a fost elaborat cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Conținutul este responsabilitatea exclusivă a proiectului „OSC și APL – parteneri de dialog și acțiune pentru dezvoltarea, implementarea și monitorizarea politicilor publice locale incluzive”, implementat de Asociația Obștească „Institutum Virtutes Civilis” și nu reflectă neapărat punctele de vedere ale Uniunii Europene.

Olga Mațarin: „E un proces în care timpul se oprește și contează doar ceea ce scriu”

Olga Mațarin este o tânără scriitoare pasionată de poezie încă din copilărie. Deși scria de mică, pe atunci nu avea curajul de a face publice creațiile sale. Acum, Olga are un blog pe care postează poezii ce reflectă povești din viața reală, mai multe lucruri aflați din acest interviu.

– De unde vine pasiunea ta pentru poezie?

– Pasiunea mea pentru poezie vine din copilărie. Îmi amintesc că aveam un caiet în care scriam poezii, însă le țineam doar pentru mine. Atunci nu mi-am dat seama că fac ceva mai diferit și nu am simțit necesitatea să mă împărtășesc cu ele. O perioadă îndelungată nu am scris poezii, trecusem la proză iar în prezent le combin fiindcă mă regăsesc în ambele.

– Care sunt scriitorii ce te inspiră?

– Fără îndoială fiecare scriitor din literatura noastră a contribuit și contribuie la formarea acesteia, dar eu nu am un exemplu de pus pe piedestal. Perceperea artei evoluează și vreau să privesc în viitor, de asta îmi place să descopăr în mediul online scriitori începători care scriu o altfel de poezie. Cred și știu că există multe persoane talentate care merită apreciere și admirație.

–  Cum ți-a venit ideea de a crea un blog pe care să postezi toate creațiile tale?

– Acele poeziile din copilărie rămăseseră în caietul pe care nu l-am mai văzut de-atunci. Începusem să scriu mai mult un fel de memorii pe care încercam să le transform în proză. Periodic reveneam la ele, citeam și îmi plăcea ceea ce fac. Iar ideea de blog a venit cu mult mai târziu și am făcut acest pas ca să pot da creațiilor mele aripi. Mi-am dorit să mă împart cu ele și să nu le mai țin doar pentru mine iar acum pe blog oricine le poate citi și savura.

– Care este specificul poeziilor tale?

– Poeziile mele sunt libere. Le scriu atunci când îmi vine inspirația, nu mă silesc. Sunt poezii din suflet care aspiră să ajungă la cititor. Mă strădui să nu le trec prin filtre și să scriu astfel ca fiecare să se scufunde în emoție și să o trăiască.

– Cum este anturajul tău în momentul în care creezi?

– Acel moment e doar al meu și de obicei sunt singură ca să mă pot auzi și să pot retrăi starea necesară. Ca să creez am nevoie să prind această stare. Deschid notițele din telefon, căci aproape mereu e cu mine, și încep să notez. Uneori reușesc din prima să creez și după asta redactez dacă simt că e cazul, iar uneori durează mai multe zile ca să scriu ceea ce-mi place. E un proces în care timpul se oprește și contează doar ceea ce scriu.

– Asociază poezia cu un singur sentiment?

– Poezia mea nu e constantă din acest motiv îmi este complicat să mă limitez doar la un singur sentiment. Cred că la moment în creația mea persistă mai multe stări sufletești și este vorba de dezamăgire, conștientizare, înțelepciune, recunoștință și speranță.

– Cine este acea „ea” pe care o regăsim în majoritatea poeziilor tale, este reflecția personalității tale?

– Da, are ceva asemănător cu mine altfel nu aș putea scrie atât de personal.

E o ființă care își acceptă emoțiile și își permite să le resimtă indiferent de poziția acestora pe scala emoțională. E curajoasă și indiferent de situațiile prin care trece, alege să fie sinceră, deschisă lumii și liberă de prejudecăți.

– De unde sunt inspirate poveștile din creațiile tale?

– Totul începe de la o emoție, gând sau cuvânt care îmi ajunge în suflet și le trec prin mine, transformându-le. Acestea sunt povești din viața reală, prin care am trecut eu sau persoanele pe care le cunosc. Ele trezesc un interes pentru mine fiindcă condimentate potrivit intensifică perceperea acestei realități.

– Ce încerci să transmiți prin poeziile tale?

– Prin poeziile mele vreau să transmit să fim deschiși pentru a primi experiențele de care avem nevoie, aici și acum. Suntem atât de inhibați și sceptici la tot ce se întâmplă în jurul nostru încât nu ne permitem să trăim cu adevărat. Iar viața e irepetabilă, probabil asta mi-aș dori să înțeleagă fiecare cititor.

Spre răsărit

Stai pe muchie de cuțit 

și privești spre asfințit.

Mergi încet, ești obosit

ai pașii grei, ești nedormit.

Dar urmezi la nesfârșit, 

un drum nou spre răsărit.

Fugi de ea, fugi în sfârșit 

doar tu știi, nu te-ai oprit

nici o clipă de iubit.

Chiar și-atunci când te-a rănit,

ai ales să fii jignit.

Luni întregi ai suferit,

inima s-a împietrit

Și acum când ești zdrobit,

nu mai ai de oferit”

Poezie: olgamatsarin.blogspot.com

Fotografii: Arhivă personală

O nouă ediție a Hackathonului media „Puterea a cincea”. Redacțiile sunt încurajate să creeze instrumente online, prin care să interacționeze cu consumatorii de media

Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) lansează cea de-a șaptea ediţie a Hackathonului media „Puterea a cincea”, care se va desfăşura în perioada 25-27 iunie 2021 în format online. 

În acest an, CJI invită să participe la hackathon redacțiile din Republica Moldova care doresc să-și îmbunătățească interacțiunea cu publicul. Instituțiile mass-media sunt încurajate să propună idei de instrumente online, prin care să interacționeze eficient cu consumatorii de media. Echipele câștigătoare vor integra instrumentele create pe platformele lor.

Echipele redacționale vor avea la dispoziţie două zile pentru dezvoltarea proiectelor şi prezentarea produselor demo.
 
La eveniment se pot înscrie doar redacțiile media din Republica Moldova, care pot coopta în echipa lor și specialiști IT din afară, în cazul în care aceștia nu se regăsesc în componența instituției de presă. Echipele se vor înregistra pentru participare cu o idee de proiect, care trebuie să corespundă scopului şi temei evenimentului.
 
Pe durata hackathonului, experţii şi mentorii invitaţi vor oferi echipelor consultanţă şi expertiză în format online pentru a-şi dezvolta proiectele.
 
Cinci echipe desemnate câştigătoare de juriu vor beneficia de granturi pentru dezvoltarea şi implementarea ulterioară a ideilor. Instrumentele online vor fi integrate pe plaformele instituțiilor media câștigătoare, dar ideile vor putea fi utilizate la dorință și de alte redacții.
 
Pe 25 iunie, va avea loc deschiderea evenimentului în format online, unde echipele înscrise în concurs vor face cunoştinţă cu experţii şi mentorii şi vor avea posibilitatea să-şi prezinte ideile de proiecte. Tot în prima zi, cinci experţi vor face prezentări şi master-class-uri pe teme precum: forme de interacțiune cu consumatorii de media, formarea unei comunități fidele de cititori, platforme de interacțiune cu publicul, cum cunoaștem preferințele auditoriului, cum media și publicul ajung să împărtășească aceleași idei etc. 
 
Pe 26 iunie, echipele vor demara lucrul la proiecte, fiind asistați de la distanţă de mentori. În a treia zi de hackathon, 27 iunie, echipele vor continua lucrul la dezvoltarea proiectelor, cu ajutorul mentorilor. La sfârşitul zilei, proiectele demo vor fi definitivate, iar prezentările finale, care nu vor depăşi 5 minute, vor fi pregătite conform formatului pus la dispoziţie de organizatori.

Informaţii despre eveniment şi regulile de participare găsiţi pe site-ul: http://hackathon7.media-azi.md/

Participarea la eveniment este gratuită, dar este necesară preînregistrarea. Persoanele interesate se pot înscrie în echipă cu o idee de proiect, completând formularul de înregistrare până pe data de 18 iunie 2021.

Pentru detalii suplimentare, nu ezitaţi să ne scrieţi pe adresa de email: info@ijc.md

A șaptea ediţie a hackathonului media Puterea a cincea este organizată de Centrul pentru Jurnalism Independent în cadrul proiectului „Presa în sprijinul democraţiei, incluziunii și responsabilităţii în Moldova (MEDIA-M)”, finanţat de USAID şi UK aid şi implementat de Internews în Moldova.