24.4 C
Chișinău
miercuri, iulie 24, 2024

TERMENI DE REFERINŢĂ | Servicii de consultanță și suport (coaching) pentru elaborarea și implementarea Planurilor Locale de Promovare a Egalității de Gen și ajustarea Strategiilor de Dezvoltare a Localității la dimensiunea de gen, în 12 localități din raioanele Cahul și Ungheni

Asociația Obștească „Institutum Virtutes Civilis” (AO IVC) în parteneriat cu IP CRAION CONTACT-Cahul anunță concurs pentru selectarea experților în vederea prestării serviciilor de coaching pentru elaborarea și implementarea Planurilor Locale de Promovare a Egalității de Gen și ajustarea Strategiilor de Dezvoltare a Localității la dimensiunea de gen,  în 12 localități partenere ale proiectului – 6 localități din raionul Cahul – comunele Andrușul de Jos, Larga Nouă, Slobozia Mare, Văleni, Zârnești și orașul Cahul, și 6 localități din raionul Ungheni –  comunele Manoilești, Măcărești, Pârlița, Rădenii Vechi, Zagarancea și orașul Ungheni

Proiectul „Parteneriate locale pentru abilitarea femeilor din raioanele Cahul și Ungheni”este parte a proiectului „EVA – Promovarea egalității de gen în raioanele Cahul și Ungheni”,finanțat de Uniunea Europeană și implementat de UN Women în parteneriat cu UNICEF, obiectivul principal al căruia fiind promovarea egalității de gen, abilitarea femeilor și combaterea violenței împotriva femeilor și copiilor.

Proiectul „Parteneriate locale pentru abilitarea femeilor din raioanele Cahul și Ungheni” are drept scop încurajarea implicării societății civile în promovarea egalității de gen la nivel local și integrarea acesteia în procesul de elaborare a politicilor locale și procesul decizional. Astfel vor fisusținute 12 localități partenere din raioanele Cahul și Ungheni, unde prin dezvoltarea capacităților locale și consolidarea cooperării dintre actorii neguvernamentali și cei guvernamentali se va facilita asigurarea mediilor lipsite de discriminare, vor fi elaborate planuri locale de promovare a egalități de gen, vor fi dezvoltate platforme de dialog și schimb de experiențe locale în domeniul promovării egalității de gen și vor fi susținute financiar inițiative locale, care tind să îmbunătățească respectarea drepturilor femeilor în aceste două raioane. 

Proiectul se focusează pe dezvoltarea capacităților OSC-urilor locale, Grupurilor de acțiune locală (GAL) și Grupurilor de inițiativă a femeilor pentru promovarea drepturilor omului, inclusiv drepturilor femeilor și care vor demonstra disponibilitatea de a se implica în activități de pledoarie la nivel local la acest subiect. În cadrul proiectului vor fi instruiți și reprezentanții administrației publice locale în domeniul asigurării egalității de gen, bugetării participative,  integrarea dimensiunii de gen în politicile publice locale, construirea de parteneriate cu organizațiile societății civile pentru dezvoltare durabilă și societate incluzivă. 

Totodată activitățile vor include măsuri de conștientizare și educare continuă a publicului din raionele Ungheni și Cahul cu privire la egalitatea de gen și abilitarea femeilor în procesele locale de luare a deciziilor.

Rezultate așteptate la final de proiect:

1) Capacități consolidate ale  OSC locale și APL din raioanele Ungheni și Cahul în domeniul participării, promovării și protecției drepturilor femeii;

2) Parteneriate consolidate între OSC, APL pentru dezvoltarea planurilor de acțiune locală  sensibile la dimensiunea de gen și implementarea proiectelor comunitare, care promovează egalitatea de gen;

3) Conștientizarea sporită a publicului cu privire la importanța eliminării tuturor formelor de discriminare.

OBIECTIVELE  CONTRACTĂRII SERVICIILOR:

  1. Oferirea serviciilor de consultanță pentru 12 comunități partenere ale proiectului – 6 localități din raionul Cahul – comunele Andrușul de Jos, Larga Nouă, Slobozia Mare, Văleni, Zârnești și orașul Cahul, și 6 localități din raionul Ungheni –  comunele Manoilești, Măcărești, Pârlița, Rădenii Vechi, Zagarancea și orașul Ungheni, în vederea dezvoltării Planurilor Locale de Promovare a Egalității de Genși/sau actualizării Strategiilor de Dezvoltaredin perspectiva egalității de gen.
  2. Oferirea suportului pentru cele 12 comunități partenere în desfășurarea unor acțiuni pentru implementarea Planurilor Localede Promovare a Egalității de Gen.

RESPONSABILITĂȚI/ACTIVITĂȚI INCLUSE ÎN SERVICIILE PRESTATE:

 Responsabilități/activitățiLivrabile Perioada* și nr de zile lucrătoare
1Furnizarea de asistență în efectuarea evaluării nevoilor de gen la nivelul comunitățiiRaport privind nevoile de gen la nivelul comunitățiiIunie 20214 zile
2.Furnizarea de expertiză în dezvoltarea Planurilor Locale de Promovare a Egalității de Gen sau actualizării Strategiilor de Dezvoltare din perspectiva egalității de genPlanurile Locale de Promovare a Egalității de Gen dezvoltate sau actualizarea sau Strategiile de Dezvoltare ajustate din perspectiva egalității de gen Iulie 20218 zile
3.Asistență în organizarea de campanii locale de advocacy pentru aprobarea Planurilor Locale de Promovare a Egalității de Gen de către Consiliul Local   Raport final privind serviciile de coaching furnizate Iulie-Octombrie 20214 zi 
4.Asistență în implementarea proiectelor finanțate de CRAION CONTACT-Cahul IP și AO IVC pentru Grupurile Locale de InițiativăOctombrie 2021 – Mai 20224 zile
   TOTAL 20 zile per expert

Formare, experiență profesională și abilități (în cazul ofertelor din partea persoanelor Juridice, cerințele se referă la calificările echipei ce vor presta serviciile):

  • Studii universitare sau post-universitare în științe socio-umane;  
  • Cel puțin 5 ani de experiență profesională în domeniul planificării strategice, dezvoltării comunitare, egalitate de gen etc.; 
  • Experiență demonstrată de advocacy la nivel de autorități locale și centrale ale R. Moldova
  • Experiență în prestarea serviciilor de consultanță și asistență tehnică a personalului din cadrul organizațiilor societății civile și Autorităților Publice Locale;
  • Abilități avansate de comunicare și interpersonale;
  • Capacități bune de analiză și documentare;
  • Capacitate de a lucra în echipă și individual.

Perioada de contractare: iunie 2021 – aprilie 2022. Experții vor planifica și coordona toate activitățile cu echipa IVC. IVC va contracta maxim 6 experți, care vor realiza sarcinile menționate în acești Termeni de Referință. 

Managementul consultanței: Pentru realizarea scopului și activităților menționate mai sus, echipa IVC va facilita comunicarea cu beneficiarii și vor furniza feedback în timp util la toate livrabilele care vor fi prezentate de către experți/experte. 

Durată serviciilor de consultanță – maxim 20 zile per expert. 

Termeni și alte condiții

Candidații interesați vor transmite aplicațiile cu următorul conținut: CV, scrisoare de intenție semnată și oferta financiară. 

Oferta financiară pentru persoane fizice– se va prezenta suma NET per zi de consultanță, în MDL (suma NET este acea sumă pe care o primește consultantul în contul său bancar și nu conține nici o taxă sau impozit). Toate taxele și impozitele aferente serviciilor prestate vor fi calculate și transferate de către contractor în conformitate cu legislația în vigoare. 

Oferta financiară pentru persoane juridice– va prezenta suma per zi de consultanță fără TVA. 

În scopul evaluării, contractorul va calcula costul final al ofertei financiare (valoarea ofertei) aplicând toate taxele și impozitele conform legislației în vigoare la data limită a concursului asupra ofertei NET recepționată.

Termen limită pentru depunerea ofertelor –25.05.2021, ora 18:00.

Ofertele vor fi trimise prin e-mail la adresa: info.aoivc@gmail.com cu tema mesajului „Servicii de coaching”

Vor fi considerate pentru evaluare doar dosarele complete depuse în termenul stabilit. Doar candidații preselectați în baza documentelor depuse vor fi contactați.

IVC își rezervă dreptul de a solicita referințe și documente suplimentare, de a negocia oferta financiară propusă, de a anula, prelungi sau relansa concursul de selectare a experților.

#EVAProject #ImpreunaMaiPuternici #EU4Ungheni #EU4Cahul #EU4Moldova #StrongherTogether #OrangeTheWorld #GenerationEquality

Alte știri pozitive

Fii cu noi

8,172FaniÎmi place
736CititoriConectați-vă
1,740AbonațiAbonați-vă

Cele mai recente