18.9 C
Chișinău
marți, iunie 25, 2024

Termeni de referință pentru selectarea serviciilor unui prestator de servicii care va elabora un spot video privind prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității de gen în raioanele Strășeni și Fălești în cadrul proiectului „Tinerii pentru egalitate și nediscriminare”

Context

Asociația Obștească „Institutum Virtutes Civilis” (AO IVC) realizează proiectul „Tinerii pentru egalitate și nediscriminare” în cadrul programului regional „UE pentru egalitatea de gen: Împreună împotriva stereotipurilor de gen și a violenței pe bază de gen”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de UN Women și UNFPA. Acest proiect implică un parteneriat între AO IVC, autoritățile locale și tinerii din raioanele Fălești și Strășeni în dezvoltarea capacităților tinerilor pentru implicarea lor în promovarea egalității de gen și a nediscriminării.

Proiectul are drept scop creșterea capacităților tinerilor din raioanele selectate pentru ca aceștia să acționeze în calitate de agenți ai schimbării în construirea unei societăți libere de stereotipuri, violență și discriminare. Aceștia vor fi instruiți cum să utilizeze mesaje nediscriminatorii și cum să promoveze egalitatea de gen în comunitățile lor și în special în rândul semenilor.

Toate activitățile planificate în proiect vor contribui la creșterea numărului de femei, bărbați, fete și băieți care înțeleg ce înseamnă stereotipurile de gen și cum ele afectează dezvoltarea personalității, și care se vor implica în combaterea stereotipurilor de gen, fapt ce va contribui la schimbarea comportamentului societății. Strategia de implementare a proiectului se va baza pe principiile Cartei Europene pentru Egalitatea Femeilor și Bărbaților în viața locală, și anume:

✓ Egalitatea dintre femei și bărbați constituie un drept fundamental;

✓ Eliminarea stereotipurilor de gen este fundamentală pentru realizarea egalității între femei și bărbați;

✓ Integrarea perspectivei de gen în toate activitățile administrației locale și regionale este necesară pentru a promova egalitatea femeilor și bărbaților;

✓ Acțiunile și programele cu resurse adecvate sunt instrumente necesare pentru a promova egalitatea femeilor și bărbaților;

În procesul de promovare a mesajului de nediscriminare și echitate, AO IVC își propune să realizeze un spot video prin care să fie evidențiate stereotipurilor de gen și impactul lor negativ asupra dezvoltării durabile și dezvoltării individuale a fetelor și băieților. Produsul va fi utilizat în activitățile proiectului, inclusiv în activități cu tineri și tinerele din cel puțin 8 școli din raioanele Strășeni și Fălești. Spotul video va fi utilizat ca material didactic și în cadrul instruirilor/discuțiilor organizate de reprezentanții administrației publice locale (APL) și a reprezentanților instituțiilor care lucrează cu tinerii și tinerele, în activitatea lor de promovare a mesajului de egalitate de gen și nediscriminare.

În acest scop, AO IVC anunță concurs pentru selectarea unei companii în vederea oferirii serviciilor de elaborare a unui spot video, care să vizeze fenomenul stereotipurilor de gen, să demonstreze impactul negativ al comportamentelor influențate de stereotipurile de gen asupra dezvoltării și afirmării personalității.

Entităţile eligibile pentru a participa la acest concurs sunt companii specializate în prestarea serviciilor solicitate. Candidații trebuie să demonstreze experiență anterioară în domeniu.

Activitatea presupune realizarea următoarelor sarcini:

 1. Scrierea și coordonarea scenariului spotului video cu echipa AO IVC, UN Women și UNFPA.
 2. Elaborarea spotului video (versiune scurtă şi versiune lungă) în limba română și asigurarea subtitrării lui în limba rusă.
 3. Coordonarea cu echipa AO IVC, UN Women și UNFPA a spotului video realizat.
 4. Elaborare Cover (fotografii realizate în timpul filmărilor).
 5. Predarea spotului video către AO IVC.

În vederea elaborării spotului video, compania selectată va ține cont de următoarele elemente:

 1. Implicare. Se va implica activ la realizarea tuturor sarcinilor stabilite în termenii de referință.
 2. Coordonare. Va coordona aspectele conceptuale cu echipa de proiect.
 3. Acuratețe. Va depune toată diligența pentru acuratețea materialului expus, inclusiv a textului subtitrat.
 4. Respectarea termenilor. Va respecta termenii de realizare a sarcinilor stabilite în termenii de referință și de prezentare a livrabilului final.
 5. Prezentarea versiunii finale.

Perioada de realizare a sarcinilor: 3 luni, începând din luna aprilie.

Cerințe de calificare

 • experienţă în elaborarea spoturilor video, inclusiv cu conținut social;
 • să dispună de o echipă de profesioniști cu experiență în realizarea spoturilor video, inclusiv cu conținut social;
 • abilitatea de a lucra în termeni de timp restrânși și flexibili la schimbarea produsului conform solicitărilor comandatarului;
 • respectarea termenului executării şi livrării produselor solicitate conform Termenilor de referință.

Dosarul de participare la concurs va conține următoarele:

 1. Portofoliul companiei aplicante – CV-ul şi o listă cu referinţe (link-uri) la produsele relevante realizate;
 2. Extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice, eliberat de Camera Înregistrării de Stat;
 3. Date de contact ale companiei si rechizitele bancare;
 4. Ofertă tehnică, care va include descrierea succintă a viziunii companiei cu privire la realizarea spotului video;
 5. Ofertă financiară totală în MDL (lei) cu TVA 0 pentru realizarea întregului spectru

de sarcini conform Termenilor de referință̆.

N.B! Aceste servicii se înscriu în publicitatea socială și este încurajată oferirea de preţuri și opţiuni cât mai avantajoase, dat fiind beneficiul public al informaţiei plasate.

Notă: Transmiterea de către candidat a dosarului sus menționat, care include și date cu caracter personal, va fi tratat de AO IVC drept acord din partea candidaților la transmiterea tuturor datelor cu caracter personal, la stocarea și prelucrarea lor. AO IVC va respecta confidențialitatea datelor cu caracter personal prezentate de către candidați. Datele cu caracter personal ale candidaților vor fi prelucrate și utilizate de către AO IVC, exclusiv în scopul evaluării candidaților pentru concursul anunțat. Drepturile subiectului datelor cu caracter personal, dreptul la acces la date, dreptul de intervenție asupra datelor sunt reglementate de Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011.

Aspecte organizaționale

Dosarul va fi depus în mod electronic la adresa info.aoivc@gmail.com cu atașarea setului de documente scanate, indicându-se în titlul mesajului: IVC/spot video

Termenul limită pentru depunerea dosarului este 11 aprilie 2021.

Doar compania selectată va fi contactată până la data de 15 aprilie 2021.

Acest anunț a fost lansat în cadrul programului „UE pentru Egalitatea de gen: Împreună împotriva stereotipurilor de gen și a violenței pe bază de gen, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de UN Women și UNFPA. Conținutul acest material este responsabilitatea exclusivă a AO IVC și nu reflectă neapărat opiniile UN Women, UNFPA și a Uniunii Europene.

Alte știri pozitive

Fii cu noi

8,172FaniÎmi place
736CititoriConectați-vă
1,730AbonațiAbonați-vă

Cele mai recente